TEHNIČKI FAKULTET: Produžen drugi rok za upis brucoša

Na osnovne akademske studije na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ ima mesta za još 180 studenata, i to: 73 čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 107 samofinansirajućih studenata. Mesta ima na svim studijskim programima, osim za informacione tehnologije – softversko inženjersvo na budžetu gde je popunjena upisna kvota.

Broj studenata koji se upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Pokrajine po afirmativnim merama može biti maksimalno jedan odsto od odobrene budžetske kvote i on se dodaje na broj koji je već odobren fakultetima: za upis studenata sa invaliditetom – 2 budžetska mesta i za upis studenata romske nacionalne manjine – 2 budžetska mesta.

Drugi produženi konkursni rok:

–        20. i 21 septembar – prijavljivanje kandidata

–        22. septembar – polaganje prijemnog ispita

–        22. septembar -objavljivanje preliminarne rang liste

–        24. septembar – objavljivanje konačne rang liste

–        od 27.septembar biće upis primljenih kandidata.

M.B.