TF „MIHAJLO PUPIN”: Studenti na praki u NIS-u

Studenti treće godine studijskog programa Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin”, njih 42, tokom jula su na stručnoj praksi u pogonima NIS-a. To je nastavak saradnje u programu „Energija znanja”. Oni praksu obavljaju u Mokrinu, Itebeju, Jarkovcu, Elemiru, Jermenovcima, Kikindi, Turiji…

M.B.