UBRZANO DONOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA I REŠAVANJE PITANJA GRADSKE SVOJINE

Na redu i proširivanje industrijske zone

Izrada planskih dokumenata jedan je od preduslova za razvoj grada – ona omogućava izgradnju novih objekata, određuje smernice za uređenje naselja, ali i industrijskih zona. Gradske službe intenzivno rade na donošenju novih i izmenama postojećih planova, ističe Saša Santovac, zamenik gradonačelnika. – To pokazuje da ubuduće možemo očekivati drastično proširivanje naše industrijske zone. Takođe ima i dosta inicijativa za izmenu planova jer su se vremenom promenile mnoge stvari u naseljima.

 

SELA DOBIJAJU NOVE URBANISTIČKE PLANOVE
Ova dokumenta izrađuje Javno preduzeće za urbanizam, uz saradnju sa Odeljenjem za urbanizam Gradske uprave. Grad je intenzivno pristupio ovom poslu, ističe Saša Santovac, zamenik gradonačelnika.
– U 2018. godini doneli smo planove generalne regulacije za Bagljaš, Malu Ameriku, Gradnulicu, kao i radnu zonu „Jugoistok” za deo koji obuhvata Mesnu zajednicu Dositej Obradović do Industrijske zone. Takođe je usvojen plan detaljne regulacije radne zone „Jugoistok 2-a”, koji se odnosi na 104 hektara građevinskog zemljišta namenjenog za izgradnju fabrike kineskih kompanija, kao i plan detaljne regulacije „Ćorić Agrar” – kaže zamenik gradonačelnika, dodavši da se trenutno rade dva plana detaljne regulacije – za radne zone „Jugoistok 2-b” i „Jugoistok 2-d”.

UBRZANO DONOŠENjE PLANSKIH DOKUMENATA I REŠAVANjE PITANjA GRADSKE SVOJINE
Izrada planskih dokumenata jedan je od preduslova za razvoj grada – ona omogućava izgradnju novih objekata, određuje smernice za uređenje naselja, ali i industrijskih zona. Gradske službe intenzivno rade na donošenju novih i izmenama postojećih planova, ističe Saša Santovac, zamenik gradonačelnika. – To pokazuje da ubuduće možemo očekivati drastično proširivanje naše industrijske zone. Takođe ima i dosta inicijativa za izmenu planova jer su se vremenom promenile mnoge stvari u naseljima.

SELA DOBIJAJU NOVE URBANISTIČKE PLANOVE
Ova dokumenta izrađuje Javno preduzeće za urbanizam, uz saradnju sa Odeljenjem za urbanizam Gradske uprave. Grad je intenzivno pristupio ovom poslu, ističe Saša Santovac, zamenik gradonačelnika.
– U 2018. godini doneli smo planove generalne regulacije za Bagljaš, Malu Ameriku, Gradnulicu, kao i radnu zonu „Jugoistok” za deo koji obuhvata Mesnu zajednicu Dositej Obradović do Industrijske zone. Takođe je usvojen plan detaljne regulacije radne zone „Jugoistok 2-a”, koji se odnosi na 104 hektara građevinskog zemljišta namenjenog za izgradnju fabrike kineskih kompanija, kao i plan detaljne regulacije „Ćorić Agrar” – kaže zamenik gradonačelnika, dodavši da se trenutno rade dva plana detaljne regulacije – za radne zone „Jugoistok 2-b” i „Jugoistok 2-d”.
– Ove godine treba očekivati izmenu plana za naselje Berbersko–Bolnica, a doneta je i odluka da se izradi plan detaljne regulacije Banjskorekreativnog centra Rusanda. To će omogućiti da se Banja razvija i da ponudi nove sadržaje – ističe Santovac.
Prema njegovim rečima, naročito je važno usvajanje novih planskih dokumenata za naseljena mesta, za koja važe planovi stari i preko 25 godina. Primera radi, urbanistički planovi za Melence i Ečku važe od 1993. godine.
– Trenutno je u izradi nekoliko planova za naseljena mesta jer je sve veća potreba da se ona drugačije urede. Za Melence i Elemir prethodnih godina bio je problem taj što na svojim teritorijama imaju zaštićena područja Rusandu i Okanj banju, te je planove za ove površine najpre morala da usvoji Skupština AP Vojvodine – ističe Saša Santovac.
Pre nego što Gradska skupština usvoji neki planski dokument, obavezno je da se održi rani javni uvid koji traje 30 dana. Zatim sledi 30 dana javnog uvida, kao i sednica Komisije za planove koja razmatra pristigle sugestije građana. Zamenik gradonačelnika ističe da to najviše čine budući investitori.
– Na nekim planovima smo imali i po 15-20 primedbi. Na primer, imali smo predlog za trim stazu za park kod spomenika na Bagljašu, a često i mesne zajednice podnose sugestije za izmenu planova. Toga mnogo više ima tamo gde duže vreme nisu menjani – navodi Santovac.

DA „BEGEJSKA PETLJA” POSTANE VLASNIŠTVO GRADA
Još jedan značajan preduslov za buduće uređenje grada jeste da on bude vlasnik infrastrukture na svojoj teritoriji. Na tome je počelo da se radi 2012. godine, nakon što je 2011. usvojen Zakon o javnoj svojini.
– Od tada su u gradsku svojinu upisana 7.383 objekta – 1.294 stambenih i poslovnih, zatim 3.297 nekategorisanih puteva, 2.523 ulica i 266 lokalnih puteva. Značajno je to što smo veliki broj vrtića i sportskih objekata upisali u svojinu Grada, poput Hale „Medison”, Bazena, Kristalne dvorane, Sportsko-rekreativne hale „Partizan”, a takođe i sve ambulante sa teritorije grada i apoteke. Da nije tako, verovatno ne bismo mogli da sprovedemo javno-privatno partnerstvo za Apoteku Zrenjanin – napominje naš sagovornik.
On ističe da je lane Grad postao vlasnik kuće Slavka Županskog, koja je data na korišćenje Narodnom muzeju, kao i stadiona Rusande u Melencima, što su odobrili republička Direkcija za imovinu i Vlada Srbije. Gradska skupština je na sednici održanoj krajem decembra započela i proceduru da se jezera „Begejske petlje” i prevlaka gde je parking upišu u gradsku svojinu, a isti plan postoji i za izletište „Motel”.
– Po Zakonu o planiranju i izgradnji da biste dobili građevinsku dozvolu, morate biti vlasnik tog objekta. Jezera su trenutno u vlasništvu Republike, a pravo korišćenja imaju „Vode Vojvodine”. Cilj je da postanemo vlasnici i da ubuduće u okviru nekih evropskih projekata obezbedimo novac kako bismo uredili te prostore – najavljuje zamenik gradonačelnika Saša Santovac.
O gradskoj imovini brine Gradska stambena agencija, koja izdaje veliki deo stambenog i poslovnog prostora i vodi brigu o naplati, koja je dosta dobra, navodi Santovac, pozivajući se na izveštaje ove agencije.

  • OD URBANISTIČKIH DO PROSTORNIH PLANOVA
    Postoji nekoliko vrsta planskih dokumenata. Za sela važe urbanistički planovi za naseljena mesta – tako postoje urbanistički plan MZ Perlez, Čenta itd. Plan detaljne regulacije donosi se za delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte i određena područja – na primer za radnu zonu „Jugoistok 2-a” i kompleks „Centralna pijaca”. Plan generalne regulacije odnosi se na naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, kao i na druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada – postoje planovi generalne regulacije „Bagljaš”, „Mala Amerika”, „Centar” i drugi. Generalni urbanistički plan je strateški razvojni dokument, sa opštim elementima prostornog razvoja i donosi se za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, a koje ima preko 30.000 stanovnika. Prostorni plan jedinice lokalne samouprave određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj.

M. Maričić