UGOVOR O POSTAVLjANjU SPLAVA NA JEZERU 3 ISTEKAO POSLEDNjEG DANA DECEMBRA

Nedovršen kafe splav koji je letos postavljen na pogrešnoj parceli na Jezeru 3, i dalje nije sklonjen sa tog mesta, premda je Ugovor o korišćenju vodnog zemljišta istekao 31. decembra 2017. godine. Pomenuti Ugovor (od 10. decembra 2013. godine) sa Aneksom ugovora (od 14. jula 2014. godine) zaključen je između JVP „Vode Vojvodine” i zrenjaninskog ugostitelja Nikole Novakovića, radi postavljanja objekta na jezero u centru grada.

Novi zakon
Podsećamo da su „Vode Vojvodine” obavestile zrenjaninskog investitora o datumu isteka Ugovora, kao i da je 24. decembra stupio na snagu novi Zakon o vodama, kojim su izmenjeni uslovi i način korišćenja vodnog zemljišta u javnoj svojini. Zakon propisuje da se vodno zemljište u javnoj svojini može dati u zakup u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja. Istim Zakonom propisano je da u slučaju kad više lica podnese prijavu, odnosno ponudu za isto vodno zemljište, prioritet kod davanja u zakup (pravo prečeg zakupa) tog vodnog zemljišta u javnoj svojini ima pravno lice ili preduzetnik koji na tom zemljištu obavlja privrednu delatnost, ukoliko prihvati najveću ponuđenu visinu zakupnine. Takođe, pravno lice ili preduzetnik dostavlja javnom vodoprivrednom preduzeću dokaz da na vodnom zemljištu obavlja privrednu delatnost. Potrebno je, naglasile su „Vode Vojvodine” u obaveštenju, da se po isteku važnosti Ugovora postupak davanja u zakup vodnog zemljišta i korišćenje uskladi sa Zakonom o vodama.
S obzirom na to da splav nije sklonjen nakon isteka Ugovora, članovi Saveta Mesne zajednice Mala Amerika od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo traže da u što kraćem roku odgovore na pitanja: da li je u skladu sa novim odredbama Zakona sproveden postupak javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda putem javnog oglašavanja; ukoliko postupak nije sproveden, kako je moguće da Nikola Novaković i dalje sprovodi radove na montiranju i postavljanju plutajućeg objekta na neosnovano zauzetom vodnom zemljištu? Ista pitanja upućena su Gradskoj upravi i JVP „Vode Vojvodine”.

Prigovori Male Amerike
– Imajući u vidu da je Grad Zrenjanin preduzeo mere u cilju sticanja prava javne svojine na vodnom zemljištu, koje se nalazi na lokalitetima Begejska petlja i SRC Motel- Šumice, molimo da se planom korišćenja vodnog zemljišta u javnoj svojini za 2018. godinu navedeno zemljište ne predvidi za davanje u zakup, sve dok se pred Republičkom direkcijom za imovinu ne okonča postupak eventualnog prenosa prava javne svojine na Grad Zrenjanin – navodi se u odgovoru „Voda Vojvodine”, u koji je redakcija lista imala uvid.
Nikola Novaković je krajem oktobra prošle godine ovom Preduzeću poslao obaveštenje u kojem navodi da je, postupajući po rešenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 15. jula 2017. počeo sa sklapanjem objekta, u privredne svrhe, na Jezeru 3 Begejske petlje. Novaković je u tom obaveštenju, takođe, naglasio da ih je i 2014. godine obavestio o početku radova, koji su, usled sudskog spora i privremene mere, bili obustavljeni, i da je zbog toga smatrao da to ne treba ponovo da čini. Međutim, na osnovu kontrole koja je obavljena 27. oktobra 2017, zrenjaninski ugostitelj je istog dana obavešten da pismenim putem mora da izvesti „Vode Vojvodine” o radovima.
U odgovoru Slavka Vrndžića direktora „Voda Vojvodine” na Novakovićev dopis stoji da je svrha obaveštavanja – praćenje izvođenja radova, sa stanovišta njihovog uticaja na vodni režim i vodne objekte, te je Novaković bio dužan da radove prijavi pre 15. jula.
– U postupku kontrole korišćenja vodnog zemljišta na Jezeru 3, obavljene 27. oktobra 2017. godine, na kojoj ste Vi prisustvovali, utvrđene su nepravilnosti u postavljanju predmetnog plutajućeg objekta zbog čega je JVP „Vode Vojvodine” podnelo prijavu nadležnoj vodnoj inspekciji. Ovim putem Vas podsećamo da Ugovor o korišćenju vodnog zemljišta od 10. decembra 2013. godine sa Aneksom ugovora prestaje da važi 31. decembra, a samim tim i druga akta koja ste pribavili za potrebe postavljanja splava na predmetnom zemljištu – istakao je Vndžić u dopisu Nikoli Novakoviću.

  • REAKCIJE NA FEJSBUKU
    – Ljudi, čemu ljutnja. Vlasniku se neće isplatiti da drži lokal u koji niko ne ulazi. Solidarnost svih Zrenjaninaca se očekuje u narednim mesecima, prazan lokal je najbolji odgovor na bahatost; Ma boli ga uvo, niko mu ništa ne može, nažalost; Nije vas sramota prethodne generacije koja se kamionima spuštala u korito i strugala mulj, vi sad ponovo prljate. Nema gde da stavi tu olupinu, lađu ludaka, nego baš u čisto jezero… – samo su neki od brojnih komentara na postavku splava u Jezero 3, koje možete pročitati na našoj zvaničnoj Fejsbuk stranici.

I.ISAKOV