URBANISTIČKA SAGLASNOST

Nadležni utvrdili da su ispunili uslove

Iako je prošlo tri meseca otkako se metalna konstrukcija bine sa banerom obrušila na leđa naše novinarke Branke Jajić, dok je vodila program na manifestaciji „Banatska priča”, 19. maja na Bagljašu, javnost i dalje intrigira ovaj nemili događaj. Branka Jajić je tada zadobila teške povrede grudnog koša i pluća, opasne po život.
Jedno od pitanja koje se nameće, jeste da li su organizatori, između ostalog, imali urbanističku saglasnost za korišćenje javne površine i postavku bine…
Tim povodom obratili smo se Odeljenju za urbanizam, odseku za urbanizam i prostorno planiranje Gradske uprave i Javnom preduzeću za urbanizam. Nadležni su nam potvrdili da im se Mesna zajednica „Veljko Vlahović” obratila uoči festivala za dozvolu za korišćenje javne površine i postavku bine, te da im je ona odobrena.
– Mesna zajednica „Veljko Vlahović” podnela je zahtev 11. maja kojim je tražila da se izda odobrenje za privremeno zauzimanje javne površine radi postavljanja objekata za izvođenje zabavnog programa: pozornice, aparata, uređaja za zabavu, šatora za promocije i slično, u svrhu održavanja 12. Etno festivala „Banatska priča” na Bagljašu – navodi Ljiljana Pecelj Luburić, načelnica Odeljenja za urbanizam, odseka za urbanizam i prostorno planiranje Gradske uprave.
Takođe, načelnica Odeljenja je navela i da je MZ „Veljko Vlahović” platila komunalnu taksu za zauzizimanje javne površine radi postavljanja zabavnih parkova u iznosu od 58.450 dinara nakon Festivala, 23. maja.
Prema rečima Jovana Cvetića, direktora Javnog preduzeća za urbanizam, MZ „Veljko Vlahović” je podnela zahtev za korišćenje parkinga pored zgrade u kojoj se nalazi MZ za potrebe održavanja Etno festivala „Banatska priča”, koja je bila zakazana za 19. maj.
– U skladu sa podnetim zahtevom i priloženom dokumentacijom, a na osnovu odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne i druge namene na teritoriji Grada Zrenjanina, 9. maja izdata im je urbanistička saglasnost za postavljanje objekta za izvođenje zabavnog programa na površini javne namene, na zajedničkoj blokovskoj površini na Bulevaru Veljka Vlahovića, površine 1.670 kvadratnih metara – navodi direktor Javnog preduzeća za urbanizam.

  • ODGOVORNOST ORGANIZATORA
    U urbanističkoj saglasnosti za postavljanje objekta za izvođenje zabavnog programa na površini javne namene, u koju je redakcija lista „Zrenjanin” imala uvid, nalaže se 10 uslova. Jedan od njih je da je za sigurnost i bezbednost pri postavljanju i korišćenju objekata (montažno-demontažni objekat – pozornica, aparati i uređaji za zabavu, šatori za promocije), učesnika, gledalaca kao i okolnih objekata odgovoran podnosilac zahteva, odnosno MZ „Veljko Vlahović”.

 

 

I. I.