UVID I PREZENTACIJA ZA LOKACIJU U MALOJ AMERICI

Još jedna zgrada u Gundulićevoj ulici

Javni uvid u urbanistički projekat, odnosno urbanističko arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno poslovnog objekta višeporodičnog stanovanja na adresi Gundulićeva 6, na uglu sa ulicom Rade Končara, trajao je od 12. do 19. aprila (petak).
Objekat bi, po projektu diplomiranog inženjera arhitekture Srđana Negovanovića imao podrum, prizemlje i tri etaže i usaglašen je sa Planom generalne regulacije naselja Mala Amerika. Ovaj plan nagrađen je na Sajmu urbanizma održanom pretprošle godine u Nišu.
Investitor zgrade je „DMD izgradnja”, čiji su zastupnici Biljana i Branislav Bokić.
Sva mišljenja relevantnih javnih preduzeća i ustanova koja se tiču infrastrukture i estetskih kvaliteta zgrade pribavljena su.
Odeljenje za urbanizam Gradske uprave Zrenjanin, za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije, ovlastilo je Mladena Paskulova i Emiliu Jonaš Kuručki, iz Odeljenja za urbanizam i Javnog preduzeća za urbanizam.
Sada sledi reč struke: razmatranje urbanističkog projekta na Komisiji za planove grada Zrenjanina (nejavna i javna sednica), nakon čega bi ovaj planski dokument bio razmatran na Gradskom veću i Skupštini grada.
M. S-n.