VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Konkurs za specijalističke studije

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisala je konkurs za upis studenata u prvu godinu specijalističkiuh strukovnih studija inženjerskog menadžmenta.

Mesta ima za 16 studenata na samofinansiranju.

Prijave za konkurs su od 12. do 21. oktobra. Upis je od 24. do 26. oktobra, od 9 do 13 sati. 

M.B.