VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA: Za master studije 32 mesta za samofinansirjuće studentе

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, koja postoji šest decenija, raspisuje konkurs za upis na master strukovne studije u prvom konkursnom roku školske 20210/2021. godine, za ukupno 32 samofinansirajuća studenta na akreditovanim studijskim programima: master strukovne studije tehnološko inženjerstvo – 16 studenata i master strukovne studije mašinsko inženjerstvo – 16 studenata.

Studije na oba studijska programa master strukovnih studija u Školi traju dve godine. Završetkom master strukovnih studija u Školi, stiče se ukpuno 120 ESPB i visoko obrazovanje drugog stepena na strukovnim studijama.

Prijave kndidata od 11. do 18.  septembra primaće se оd 9  do 13 časova. Preliminarna rang lista za upis se objavljuje 18. septembra do 17 časova na oglasnoj tabli škole i internet stranici škole. Preliminarna rang lista po studijskim programima master strukovnih studija se utvrđuje na osnovu prosečne ocene ostvarene na predhodnom nivou školovanja i drugim uslovima propisanim pravilnikom o master strukovnim studijama škole.

Konačna rang lista za upis po studijskim programima objavljuje sa na oglasnoj tabli Škole i na internet stranici škole najkasnije 24. septembra do 15 časova. Upis na osnovu konačne rang liste biće od 28. do 30. septembra, radnim danom od 9 do 15 časova u Studentskoj službi.

Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima mogu se pronaći:

  • na internet stranici škole, www.vts-zr.edu.rs
  • putem telefona 023/562-389 (Studentska služba VTŠSS u Zrenjaninu)
  • na Instagram profilu https://www.instagram.com/vtsss_zr/ ili
  • Fejsbuk stranici škole, https://www.facebook.com/VTSSS

M.B.