VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Upis novih studenata

Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija (VTŠSS) u Zrenjaninu, put znanja krenuće uskoro 58. generacija studenata. Kako se očekuje na osnovu pripremljenog konkursa, biće mesta za 404 studenta: na osnovnim trogodišnjim strukovnim studijama biće upisano 166 studenata na budžetskom finansiranju i njih 174 na sufinansiranju. Na jednogodišnjim specijalističkim studijama biće mesta za 64 studenta.

Posebno ističemo da je školarina za samofinansirajuće studente već niz godina najniža i iznosi 30.000 dinara – rekao nam je dr Rančić.

Prijava na konkurs: 19, 20, 21, 22 i 25. juna (od 9 do 13 sati).

Prijemni ispit: Test opšte tehničke kulture za sve studjske programe osim elektrotehnike i računarstva, gde se polaže prijemni ispit iz fizike. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja). Polaganje će biti u utorak, 26. juna, u 12 sati, u prostorijama Škole.

Upis: od 2. do 6. jula (od 9 do 13 sati).

M.B.