Voda naša izborna

Piše: Milena  Bečejac

Dotrajavaju stvari. Nema više – kupiš neki električni kućni uređaj, pa ti traje dok si živ. Sada to ide mnogo brže. I tako kupismo bojler za kupatilo, onako, neka srednja klasa. I onda počne da izlazi neka voda onako crnkasta. Na žućkastu smo se već navikli, ali šta je sad. Neispravan bojler? Odmah zovi servis. I tu čujete da bojler ima zaštitnu magnezijumsku anodu, ali saznate i to da nije predveđena za našu vodu, nego za neke fine i bele, novosadske i beogradske, bez svih onih primesa koje ima ona iz našeg vodovoda.
Pa, šta sad? Rešenje je da se anoda izvadi, ali, kaže serviser, šteta, nov bojler. Onda kao mislimo – `ajde, dobićemo uskoro novu vodu, prečišćenu, i sve to lepo i krasno.
Zrenjanincima je zabranjeno da piju vodu iz česme već više od deset godina. Onda su krenule varijante sa raznim prečistačima i raznim firmama koje se time bave. Onda je došla na red najnovija varijanta. Čak je zaboden u oktobru i ašov, da označi početak radova na gradilištu. Mislim, to se radi kada radovi počinju, a ne onda kada se očekuje da se to desi jednog lepog dana. Tako je gradilište budućeg prečistača samo i prazno, tabla pala u blato, rokovi prolaze…
Prošla je i poslednja sednica gradske skupštine. Bilo je o reči i o izgradnji prečistača, bila je to dopunjena, 48. tačka dnevnog reda. Odbornici su dali saglasnost Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije i saglasnosti Ministarstvu finansija. Takođe, dali su ovlašćenja gradonačelniku za potpisivanje Sporazuma sa Ministarstvom finansija. Ovo sve u cilju obezbeđivanja garancije JKP „Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin za izmirenje obaveza plaćanja – u pitanju ispunjenje jedne od stavki ugovora koje je to preduzeće zaključilo s kompanijom „Grupo Zilio”.
Garanciju za obaveze prema izvođaču, ovo komunalno preduzeće mora da ima. Trebalo bi to da bude državna garancija, a kojoj bi baš u vreme kada nastaju ovi redovi, Vlada Republike Srbije bi trebalo da donese takvu odluku (Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije). A kada se to dogodi, možda iz zrenjaninske česme čista voda poteče i pre izbora.