ZA DEVET GODINA KOD 40 ŽENA OTKRIVEN RAK GRLIĆA MATERICE

Bolest koja se može sprečiti

Karcinom grlića materice jedan je od vodećih uzroka oboljevanja i umiranja u ženskoj populaciji. Ovo je četvrta maligna bolest po učestalosti.
Obraćajući se javnosti povodom Evropske nedelje prevencije ove opake bolesti, lekar specijalista Dragan Ilić, načelnik ginekološke službe Doma zdravlja (DZ) „Dr Boško Vrebalov” naveo je da su istraživanja pokazala da je u 99,7 odsto slučajeva raka grlića materice izolovan genom HPV.
– Zbog ovoga su neophodni redovni pregledi kako bi se uočile rane promene, ukoliko postoje. Skriningom se pregledaju naizgled zdrave osoba bez prisutnih simptoma bolesti kojima se mogu otkriti najranije promene u tkivu i kada je efikasnost lečenja najveća – poručuje dr Ilić. Navodi da dijagnostika mora biti masovna, brza, jednostavna, jeftina i delotvorna.
– Ciklus skrininga se odvija na tri godine. U ovako organizovanom obliku on omogućava obradu velikog broja žena za kratko vreme, a sam pregled ne traje duže od 5 do 10 minuta. Iz tih razloga se pozivaju sve ženske osobe starosti od 25 do 64 godine na ovu vrstu pregleda – objasnio je načelnik ginekološke službe Doma zdravlja.

U Domu zdravlja se ova dijagnostika sprovodi od 2014. godine. Iako je u početku odziv žena bio mali, svega 25 procenata, 2019. godine se taj broj popeo na 53 odsto što je zadovoljavajuće, ali opet daleko od predviđenih 75 odsto žena ciljane populacije od 25 do 69 godina u toku tri godine – istakao je doktor Ilić. Navodi da je u proteklih devet godina otkriveno 40 žena sa ovom bolešću, a kod njih 238 otkrivene su premaligne promene koje su uspešno otklonjene konizacijom grlića i na taj način spašen im je život od ovog malignog oboljenja.
Na području Grada ima ukupno 30.852 žene starosti od 25 do 64 godine. Kako je naveo, Planom za 2023. godinu trebalo bi da se obuhvati 9.076 žena, sa očekivanim obuhvatom u pozivanju i odzivu od 6.807 osoba.
U Domu zdravlja uredno se sprovode preventivni ginekološki pregledi žena koje dolaze u redovno zakazane termine.
– U početku pandemije nije sprovođeno masovno pozivanje na organizovani skrining, a kasnije je ono obustavljeno usled kvara aparata koji automatski boji PAP – ove i priprema ih za očitavanje. Zbog ovoga nije bilo moguće nastaviti preglede u obimu koji je predviđen uredbom Ministarstva zdravlja – objasnio je dr Ilić.
On takođe ističe da je ovo sada ponovo moguće zahvaljujući donaciji kompanije NIS u projektu „Zajedinici zajedno”. Ovom prilikom je DZ dobio sredstva u iznosu od 4.256.000 dinara, za nabavku savremenog aparata.

A. I.