ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 70 MILIONA VIŠE NEGO LANE

Prioritet vazduh i uklanjanje deponija

Ove godine za finansiranje u 10 oblasti koje su u vezi sa zaštitom životne sredine iz budžeta je odvojeno oko 208,6 miliona dinara, u odnosu na prošlogodišnjih 138,6. Više od pola sume – 106,7 miliona, opredeljeno je za kontrolu i zaštitu vazduha i suzbijanje inhalacionih alergena, a u vrhu prioriteta je i upravljanje otpadom, za šta je odvojeno 77,5 miliona.
Pet puta manje (15,3 miliona) usmeriće se na kontrolu i upravljanje otpadnim vodama. Oko pet će se uložiti u zaštitu prirode, biodiverziteta i javnih zelenih površina, a preko milion dinara za površinske i podzemne vode, kao i za kontrolu i zaštitu buke, navodi se u Službenom listu Grada Zrenjanina.
Gradsko veće odlučilo je da u 2022. godini ne doprinese merama adaptacije na klimatske promene, kontrolu i zaštitu zemljišta i nejonizirajućeg zračenja.
Od preko 106 miliona za kontrolu vazduha i suzbijanje alergena, za praćenje kvaliteta vazduha odvojiće se 6,7 miliona, a za suzbijanje emerznih korova 8,7. Javno privatno partnerstvo koje će pokriti delatnosti zoohigijene i suzbijanja korova najveća je stavka u ovoj oblasti i vredna je skoro 90 miliona dinara. Ona će osigurati suzbijanje komaraca (45,6 miliona), deratizaciju (15,6 miliona), suzbijanje ambrozije (15), emerznih korova (11) i krpelja (1,1), kao i dezinfekciju (0,6).
U vezi sa upravljanjem otpadom je uklanjanje divljih deponija za šta je obezbeđeno 60 miliona dinara. Za izradu projektno tehničke dokumentacije zatvaranja i potpune sanacije – remedijacije gradske deponije opredeljeno je preko sedam miliona.
Budžet za upravljanje otpadnim vodama podeliće se na izmuljenje uličnih kanala i tarupiranje kanala u putnom pojasu (6,8 miliona) i izradu tehničke dokumentacije za prečistač otpadnih voda koja će koštati pet miliona. U kontrolu njegovog kvaliteta uložiće se 200 hiljada. Zbog obaveze od prošle godine u vezi sa dokumentacijom za zaceljivanje Bagljaškog kanala iz budžeta su odvojena 3,3 miliona.
Za zaštitu vrednosti spomenika prirode „Županijski park”, „Hrast lužnjak” i „Beli dud” (Belo Blato) predviđeno je pet miliona.
U projekte za zaštitu životne sredine i njenog unapređivanja uložiće se milion dinara u cilju informisanja, edukacije i popularizacije ove teme.

J. Š.