ZAJEDNIČKIM DELOVANJEM DO BOLJEG POLOŽAJA ŽENE U DRUŠTVU

Inspirativni primeri menjaju zajednicu

Da je produktivna žena inspirativna, fokusirana i doprinosi razvoju svoje okoline borbom za bolje uslove života i rada zaključeno je na seminaru „Aktivna žena, aktivna zajednica” koji je nedavno održan u našem gradu. Događaj je za cilj imao da poveže udruženja, sindikate i poslodavce i ukaže na važnost umrežavanja, kao i na prepreke.
Promocijom uspešnih primera, rušenjem tabua, podsticanjem solidarnosti, međusobnom podrškom i ohrabrivanjem put su do pronalaska rešenja, složile su se učesnice.
Kako ističe Milica Lupšor, predsednica Udruženja za zaštitu prava žena „Roza”, bitno je upoznati javnost sa ženama koje se ističu iz svojih sredina kao pozitivni primeri.
– Zadatak organizacija je da na artikulisan način rade na tome da prikažu da nije u pitanju samo teorija, već da sve može u praksi da se ostvari. Bitan je kontakt sa osobama koje su se same izborile za sebe, kako bi prenele energiju na druge žene. To su primeri koji menjaju zajednicu – objašnjava Lupšor.

EDUKACIJA DAJE REZULTATE
Savez samostalnih sindikata za Grad Zrenjanin poslednjih godina akcenat je stavio na osnaživanje žena i njihovo aktiviranje kroz sekciju koja deluje u okviru organizacije, ističe Melanija Lojpur, sekretarka Veća Sindikata. Prema njenim rečima, članice su uglavnom zaposlene u državnim firmama i javnom sektoru, a potrebno je potenciranje većeg angažovanja u privatnim firmama. Mlađe generacije, primećuje, vide neophodnost promene trome i velike strukture koja je ostala iz prethodnog perioda i potrebu za aktivnim delovanjem.
– U državnom i javnom sektoru plate su regulisane na osnovu stručne spreme. Iz tog razloga svi su jednako plaćeni, ali žene imaju mnogo manje šanse da napreduju – objašnjava Lojpur.
Kako kaže, sve više se tematizuju problemi sa kojima se žene susreću u radnim organizacijama i posvećuje pažnja edukaciji kako bi prepoznale nasilje, mobing i diskriminaciju.
Dodaje da je jako važno da se žene osvešćuju o pozicijama u kojima se nalaze. Veliku ulogu u tome ima i nevladin civilni sektor koji ukazuje na probleme, budući da ima mogućnost da se založi za marginalizovane grupe, do kojih sindikati ne mogu da dopru zbog zakonskih ograničenja, objašnjava Lojpur.

UNAPREDITI USLOVE RADA
Jedan od velikih problema u poslovnom svetu je nedostatak solidarnosti i nedovoljno snažan civilni sektor, smatra Izabela Kiš, sekretarka Zrenjaninskog poslovnog kruga (ZREPOK).
Prema njenim rečima, kada je u pitanju preduzetništvo, žene u poslovnom ambijentu nemaju nikakve benefite. Često su nosioci posla u porodičnim firmama, ali se to ne vidi u papirima. Takođe, više od 60 hiljada žena preduzetnica na trudničko odsustvo moraju da idu bez naknade, što je problem koji država mora da reši konkretnim merama, naglašava ona.
– Nedostaje nam promocija preduzetničkog duha. Sugrađanke često pokreću posao kada dobiju otkaz ili propadne firma u kojoj su radile. U tim situacijama oblast delovanja nije ono što bi u nekim drugim uslovima izabrale. Kroz sekciju za žensko preduzetništvo koju smo osnovali, pomažemo ženama da budu uspešnije – ističe Kiš.

Primećuje i da nedostaje podrška u malim sredinama koje nemaju snage da ostvare velike projekte. Zbog toga je potrebno shvatiti da realizacija projekata manjeg obima u takvim zajednicama može da da velike rezultate samo im treba dati šansu, objašnjava naša sagovornica.
U toku seminara organizovana je radionica koja je dala odgovore na pitanja ko je aktivna žena, šta je motiviše, na koje prepreke nailazi i na koji način one mogu da se prevaziđu, kao i medijski trening, koji su vodile Milica Batričević i Nataša Niškanović. Događaj je organizovao feministički kulturni centar „Befem” (BeFem).

J. Šormaz