ZAKUP OBJEKATA NA GRADSKIM IZLETIŠTIMA: OTVARANJE PONUDA 12. APRILA

Za Peskaru i Tisu ponude do ponedeljka

Zainteresovani za zakup objekata i prostora za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata na Sportsko-rekreativnom centru „Peskara” i Rekreativnom centru „Tisa” mogu svoje pismene ponude dostaviti najkasnije do ponedeljka, 8. aprila. Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom za oglas za izdavanje u zakup objekata i prostora za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata na Sportsko-rekreativnom centru „Peskara” i Rekreativnom centru „Tisa”.
Otvaranje ponuda zakazano je za naredni petak, 12. aprila u prostorijama Gradske stambene agencije, Gimnazijska 7 sa početkom u 10 časova.
Na „Peskari” je zakupcima na raspolaganju pet privremenih objekata i dva prostora za postavljanje montažnih ugostiteljskih objekata.

POČETNE CENE OD OKO 100 HILJADA
Radi se o privremenim objektima, odnosno letnjim baštama koje imaju zatvoreni šank i pultove površine 14 kvadratnih metara i terase sa nadstrešnicom površine 24 do 50 kvadratnih metara i terasama bez nadstrešnice površine 33 do 60 metara.
Cena zakupa letnje bašte – ugostiteljska jedinica C 1, sa zatvorenim prostorom za šank i pultove površine 14, terasom sa nadstrešnicom površine 50, donjom terasom od 60 i talpom površine 34 kvadratna metra je 100 hiljada dinara za celu sezonu.
Početna visina zakupnine tri objekta, letnjih bašti označenih sa C 2, C 3 i C 4, većih korisnih površina je 150 hiljada dinara za celu sezonu.
Na „Peskari” je u ponudi i privremeni objekat – ugostiteljska jedinica M 1 terasa sa nadstrešnicom, površine 18 kvadratnih metara, čije je početna cena zakupa 60 hiljada dinara za sezonu. Prostor M 2 na „Peskari” površine 200 kvadratnih metara za postavljanje montažnog ugostiteljskog objekta sa talpom ima početnu zakupninu od 180.000 dinara za celu sezonu. Početna visini zakupa prostor M 3 od 200 kvadratnih metara, namenjenog postavljanju montažno demontažnog objekta na vodi je 140.000 dinara za celu sezonu.

MOGUĆE PLAĆANJE NA RATE
Na lokalitetu „Tisa” u ponudi su letnja bašta T 1 od 16 kvadratnih metara, sa zatvorenim prostorom za šank i terasom površine 80 kvadratnih metara. Početna cena zakupa je 60.000 dinara za celokupnu sezonu.
Na istom lokalitetu je i letnja bašta T 3 površine 20 kvadratnih metara, sa terasom površine 120 „kvadrata” i zatvorenim prostorom za šank. Početna cena zakupa po sezoni je 80.000 dinara.
U sve cene zakupa uračunat je porez na dodatnu vrednost. Moguće ja plaćanje zakupnine u dve jednake rate.
Objekti na „Peskari” zakupljuju se za period od prvog juna do prvog septembra ove godine. Objekti označeni sa C1, C 2, C 3, C 4 i M 1 mogu se zakupiti i za naredne dve sezone – 2020. i 2021. godinu, s tim što se cena zakupa utvrđuje za svaku predstojeću sezonu, aneksom ugovora o zakupu.
Privremeni objekti na lokalitetu „Tisa” zakupljuju se na rok od 1. maja do 1. septembra.
Zainteresovani za zakup na „Peskari” mogu ponuđene lokacije obići drugog a na Tisi trećeg aprila od 10 do 11 časova.

  • MINIMUM MILION OD ZAKUPA
    Ukoliko svi objekti i prostori na „Peskari” i Tisi budu zakupljeni po početnim cenama biće, posredstvom Gradske stambene agencije, ubrano milion i 70 hiljada dinara.
    Utvrđeno je da „licitacioni korak” u nadmetanju preko početne cene zakupa bude 3.000 dinara.
    Učesnici javnog nadmetanja dužni su da uplate depozit u visini od 50 procenata od utvrđene početne najniže visine zakupnine.

M. S-n.