ZAKUP OBJEKATA NA GRADSKIM IZLETIŠTIMA

Za Peskaru i Tisu ponude do ponedeljka

Zainteresovani za najam objekata i prostora za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata na „Peskari” i rekreativnom centru „Tisa” mogu svoje pismene ponude dostaviti najkasnije do ponedeljka, 12. aprila. Ponude se prilažu lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom za oglas za izdavanje u zakup objekata i prostora za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata na Sportsko rekreativnom centru „Peskara” i Rekreativnom centru „Tisa”. Otvaranje ponuda zakazano je za naredni dan u prostorijama Gradske stambene agencije.
S. V.

Opširnije u štampanom izdanju