ŽALBA NA REŠENJE O UKLANJANJU SPLAVA

Objekat, bez struje, čeka sudbinu

Kontroverzni splav koji je postavljen na Jezero 3 u centru grada, nije priključen na elektroenergetsku mrežu „EPS Distribucije”, d.o.o. Beograd „Elektrodistribucija Zrenjanin”.

– Zrenjaninski ugostitelj Nikola Novaković obratio se „Elektrodistribuciji Zrenjanin” za dobijanje rešenja o odobrenju za priključenje na distributivni sistem električne energije 24. oktobra 2017. godine, i dobio je rešenje za privremeno priključenje objekta na 380 dana – piše u odgovoru ogranka „Elektrodistribucija Zrenjanin” upućen građanima naselja Mala Amerika, a u koji redakcija lista „Zrenjanin” ima uvid.
Iz odgovora saznajemo da je nakon izvršene uplate, „Elektrodistribucija Zrenjanin” obavila pripremne radove (postavila orman mernog mesta u skladu sa izdatim rešenjem) za priključenje plutajućeg objekta u Ulici kej 2. oktobra na Jezeru 3. S obzirom na to da Novaković nije dostavio neophodnu dokumentaciju za priključenje objekta, „Elektrodistribucija Zrenjanin” nije priključila splav na elektro- energetsku mrežu.
Podsećamo da je ugovor o korišćenju vodnog zemljišta od 10. decembra 2013. godine sa aneksom ugovora od 14. jula 2014. godine zaključen između JVP „Vode Vojvodine” sa Nikolom Novakovićem, prestao da važi poslednjeg dana 2017. godine. Komunalni inspektor je 5. januara ove godine Novakoviću poslao poziv za usmenu raspravu, koja je održana 12. januara, i o svemu navedenom upućen je dopis Pokrajinskom vodnom inspektoru.
Prema Zakonu o vodama, predviđeno je da će po prestanku važnosti ugovora o zakupu, zakupac biti dužan da ukloni objekat sa vodnog zemljišta o svom trošku, u roku od tri meseca. S obzirom da vreme za uklanjanje objekta na vodi polako ističe, kontaktirali smo Odeljenje komunalne inspekcije Grada Zrenjanina kako bismo saznali da li zakupac poštuje izrečenu naredbu.
– Komunalna inspekcija, kao i druge inspekcije, ima odgovoran, zahtevan i težak posao. Komunalni inspektori su imali mnogo posla pred Novu godinu i utvrđivali su dosta činjenica da bi došli do rešenja, što nimalo nije lak zadatak. Na uručeno rešenje o uklanjanju splava, Novaković je uložio žalbu. Trenutno, komunalni inspektor, koji je to rešenje doneo, treba da utvrdi da li je žalba dopuštena, blagovremena i ovlašćena – izjavio je Milan Jovanov, zamenik načelnika Odeljenja komunalne policije, inspekcijsko-nadzornih poslova i vanrednih situacija, za naš list. Jovanov je istakao da inspekcija neće preduzimati druge radnje dok se jedna po jedna stvar ne reši.

I.Isakov