Zapošljavanje medicinskih radnika u Nemačkoj

U Nacionalnoj službi za zapošljavanje aktuelan je konkurs za zapošljavanje medicinskih radnika u SR Nemačkoj, na radnom mestu asistent za zdravstvenu negu .

Asistenti za zdravstvenu negu traženi su za rad u bolnicama i domovima za stara lica, na određeno vreme, do priznavanja diplome u SR Nemačkoj, a nakon priznavanja diplome kandidati bi bili angažovani na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Uslovi su: završena srednja medicinska škola – profil medicinska sestra tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera; poznavanje nemačkog jezika na minimalno A2 nivou, položen stručni ispit, kao i da kandidati nisu duže od tri godine van struke. Na oglas se mogu javiti i nezaposleni i zaposleni kandidati, a prednost će imati oni sa znanjem nemačkog jezika na B1 ili višem nivou. Rok za konkurisanje je 28. april 2016. godine.

Konkurs je objavljen na sajtu NSZ (www.nsz.gov.rs), a za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti savetniku u Filijali za zapošljavanje kao i migracionim servisnim centrima NSZ.

M.B.