ZAPOŠLJAVANJE: Veliko interesovanje poslodavaca

Nacionalna služba za zapošljavanje, i u uslovima vanrednog stanja omogućila je podnošenje zahteva za finansiranje svih programa zapošljavanja po raspisanim javnim pozivima. Iako se prijave podnose elektronskim putem i u uslovima otežanog poslovanja veliko je interesovanje, kako poslodavaca tako i nezaposlenih lica. Najveće interesovanje poslodavaca zabeleženo je za programe stručne prakse, novog zapošljavanja, kao i za program samozapošljavanja za nezaposlena lica. Od uvođenja vanrednog stanja, više od 3.200 poslodavaca je podnelo zahtev za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, a preko 2.000 nezaposlenih podnelo je zahteve za subvenciju za samozapošljavanje.

Odluke se donose kontinuirano, a osim predviđenih uslova, prilikom odlučivanja posebno se vrednuje da li su poslodavci od početka vanrednog stanja otpuštali zaposlene. Do sada je pozitivnim odlukama obuhvaćeno više od 1400 poslodavaca, čime je omogućeno uključivanje u programe obuka i zapošljavanje za oko 2.000 nezaposlenih lica, od čega je oko 150 osoba sa invaliditetom.

Ugovori o angažovanju lica zaključiće se u skladu sa mogućnostima u svakom konkretnom slučaju.

Sve informacije dostupne su na sajtu http://www.nsz.gov.rs/