ZASEDALO GRADSKO VEĆE: Uskoro izgradnja stanova za socijalno ugrožene kategorije

Prva ovogodišnja sednica Gradskog veća održana je danas u Baroknjoj sali Gradske kuće, a predsedavao je gradonačelnik Simo Salapura koji je kao najznačajniju tačku dnevnog reda ocenio Utvrđivanje Predloga Zaključka u vezi opredeljivanja dela katastarske parcele za potrebe konkurisanja grada na konkurs UNOPS-a (United Nations Office for Project Services) za izgradnju i zbrinjavanje ugroženih grupa sa teritorije grada, kroz program podrške EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji.
– Kako bi i formalno pristupio apliciranju za ovaj projekat trebalo je doneti odluku na Gradskom veću, kao i na sednici Skupštine grada da smo opredelili parcelu gde će se eventualno, ako naš projekat bude prihvaćen, izgraditi 23 stambene jedinice za potrebe socijalno ugroženog stanovništva. To je jedna od odluka Grada kojom promovišemo politiku jednakih mogućnosti, takođe i aktivnu inkluziju koju treba da sprovodimo na nivou naše lokalne samouprave – rekao je gradonačelnik i naglasio da je reč o lokaciji u ulici Pere Dobrinovića.
Pored ove, članovi Gradskog veća usvojili su i Predlog Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada. Njome se detaljnije, i u okviru jednog akta uređuje kompletna oblast građevinskog zemljišta, koja podrazumeva postupak, uslove i način raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Grada, pribavljanje, razmenu i otuđenje. Usvojeni su i Predlozi odluka o donošenju izmena, dopuna i izrade Plana generalne regulacije „Jugoistok“, „Centar“.
Članovi veća usvojili su i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti, a na kraju sednice i Izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada

Tekst i foto: Grad Zrenjanin