ZASEDALO GRADSKO VEĆE ZRENJANINA: Pribavlja se lokacija za prečistač otpadnih voda

Na području Grada Zrenjanina u razdoblju od januara do kraja septembra, ubrano je 12 milijardi i 249 miliona i 175.954 dinara javnih prihoda, što je za 5,2 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Od tog novca u budžet grada se slilo 3 milijarde i 96,3 miliona dinara, što je za 8,44 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Udeo prihoda grada je u javnim prihodima veći je za 0,6 odsto nego 2018. godine.

Kao i ranijih godina najveći deo, skoro 7 milijardi dinara, usmerava se u Fond penzijsko invalidskog osiguranja. Ka budžetu Republike Srbije ide 10,7, a Vojvodine 6,4 odsto ubranog novca.

Transferi sa viših nivoa vlasti od 275,75 miliona dinara čine 8,9 odsto ukupnih prihoda. Najvećim delom radi se o troškovima zbrinjavanja izbeglih i interno raseljenih lica.

Od izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta prihodovano je 42,3 miliona dinara, od čega je 40 procenata slilo u budžet.

Zanimljivu stavku čine i dobrovoljni transferi budžetu grada: od „Telekoma“ 200.000 dinara – za realizaciju „Pesničke štafete“ i od ZREPOK-a 45.700 dinara za uređenje dečjih vrtića na Bagljašu.

– Budžet grada jača više godina uzastopce, a sada smo za tri kvartala oprihodovali koliko za 12 meseci pre četiri godine. Posebno raduje to što su izvori novca zdravi. Rastu porez na dohodak i kapitalni dohodak, imovinu zarada i kapitalne dobitke, pošto raste i osnova za njihovo ubiranje. Kretanja su u skladu za godišnjim planom, što nas dodatno uverava da planiramo realno, a radimo kvalitetno. Takođe je veoma dobra vest to što je čak 513 miliona dinara dato za investicije u nefinansijsku, realnu imovinu – zgrade, a posebno u opremu – komentarisao je zamenik gradonačelnika Saša Santovac, neposredno po završetku sednice.

Kao značajnu tačku dnevnog reda on je izdvojio i pribavljanje 58 ari zemljišta za Grad Zrenjanin za izgradnju centralnog prečistača otpadnih voda, kroz neposrednu pogodbu sa državom Srbijom, bez naknade.

Gradsko veće dalo je saglasnost za izdvajanje 4 miliona i 990.000 dinara za nabavku hlorinatora za JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Veće je prihvatilo i Plan zaštite i spasavanja za teritoriju Grada Zrenjanina koji je izradio PIN bezbednost inženjering Zrenjanin, na koji je saglasnost dalo Odeljenje za vanredne situacije Policijske uprave Zrenjanin.

Usvojena je i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća i društava kapitala u koje se odnosi Zakon o javnim preduzećima.

Prihvaćen je Nacrt odluke o boravišnoj taksi, kao i veći broj izmena planova regulacije mesnih zajednica „Gradnulica“, „Berbersko-Bolnica“ i Klek.

M. S-n.