OŠ „ DR JOVAN CVIJIĆ”: Predavanje i vežba evakuacije u slučaju požara

Predstavnici Crvenog krsta Zrenjanin, po projektu „Sigurnije škole, otpornije zajednice”, održali su u Osnovnoj školi „Dr Jovan Cvijić” predavanje na temu „Poziv hitnim službama, porodični plan evakuacije i komunikacije”. Crveni krst Zrenjanin je u saradnji sa Vatrogasno – spasilačkim bataljonom održao vežbu evakuacije učenika i članova kolektiva u slučaju požara i pružanje prve pomoći povređenima.

Edukativno predavanje za učenike i zaposlene je održao edukovani volonter Crvenog krsta Zrenjanin Željko Bugarski, a predavanje za zaposlene stručni saradnik Crvenog krsta Boris Vojinov. Tema edukativnog predavanja bila je je „Poziv hitnim službama, porodični plan evakuacije i komunikacje“.

U programu Crvenog krsta Srbije „Smanjenje rizika od elementranih nepogoda i drugih opasnosti“, Crveni krst je u saradnji sa Vatrogasno – spasilačkim bataljonom, za sve učenike i zaposlene škole, održao vežbu evakuacije u slučaju požara i pružanje prve pomoći

Pripadnici Vatrogasno – spasilačkog bataljona su prikazali evakuaciju povređenih učenika, a članovi ekipe prve pomoći Crvenog krsta kako se pravilno zbrinjavaju povređeni.

– Učenici i članovi kolektiva veliku zahvalnost upućuju Crvenom krstu Zrenjanin- Borisu Vojinovu i Željku Bugarskom, kao i ekipi prve pomoći Crvenog krsta Zrenjanin, Vatrogasno- spasilačkom bataljonu Zrenjanin – komandantu Branislavu Milosavljeviću – rekla nam je Danijela Vučić, bibliotekarka škole.


M. Bečejac
Foto: OŠ „Dr Jovan Cvijić”