ZAŠTO JE OBUSTAVLJENA JAVNA NABAVKA ZA RASVETU?

Mora javno-privatno partnerstvo?

Kao što smo ranije izvestili, u postupku javne nabavke je 27. septembra za davaoca usluge izabran ponuđač „Elektro Energy” Novi Sad, čija je ponuda iznosila nimalo beznačajnih 331 milion i 683 hiljade dinara. Međutim, cela stvar je u oktobru zaustavljena, sa obrazloženjem da nije poštovan Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Šta se u stvari dogodilo?
Zainteresovana stranka – „Meteor” Beograd – podnela je 1. avgusta zahtev za zaštitu prava u postupku ove javne nabavke, raspisane još 9. jula. Suština zahteva je da priroda posla (javne nabavke) nalaže primenu Zakona o javno-privatnom pertnerstvu. Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki našla je da po Zakonu o komunalnim delatnostima koji pokriva materiju javnog osvetljenja, postoji normativni okvir za obavezu poštovanja javno-privatnog partnerstva.
Prihvaćen je i prigovor na kratkoću rokova propisanih Zakonom o javno-privatnom partnerstvu. Takođe je uvažena primedba da naručilac, nedostavljanjem projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, nije ispunio odredbe ovog Zakona – što je naručilac „priznao” u odgovoru dostavljenom 29. jula.
Dodatni osnov za delimično poništenje postupka javne nabavke tiče se (ne)poštovanja Zakona o efikasnom korišćenju energije. Davalac usluge bio je dužan da sačini ugovor o energetskoj usluzi.
M. S-n.

Opširnije u štampanom izdanju