ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA „JANKOVIĆ”

Izabrana zbog poslovnog uspeha

Pred Komisijom za zaštitu konkurencije našla se novosadska Apoteka „Janković” zbog mogućeg nedozvoljenog uticaja na tržištu, odnosno zbog sticanja kontrole koju je sprovela nad farmaceutskom delatnošću Zdravstvene ustanove Apoteke „Zrenjanin”, o čemu smo javnost obavestili u prošlom broju našeg lista. Apoteka „Janković” je u periodu potpisivanja ugovora o koncesiji prošle godine imala devet prodajnih objekata u gradu i preuzela je osnovnu delatnost ZUA „Zrenjanin”.
Podsećamo da je na javnom postupku dodele koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti na području Grada Zrenjanina, održano 15. januara 2019. godine, kao najpovoljnija izabrana Apoteka „Janković” za koncesionara u narednih 15 godina. Kada se odlučivalo o ponudi „Jankovića”, nije nađena nijedna suštinska niti formalna nepravilnost.
Firmu su osnovali Snežana i Vukić Janković 1996. godine u Novom Sadu, sa osnovnom delatnošću trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama– apotekama. Prošle godine imala je u proseku 500 zaposlenih, a ukupan godišnji prihod u 2018. iznosio je 4.319.574.000 dinara (36.546.288,91 evra), dok finansijski izveštaji državne apoteke za isti period nisu objavljeni, navodi Komisija za zaštitu konkurencije u obrazloženju o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv Apoteke „Janković”.
Međutim, iz finansijskog plana Apoteke „Zrenjanin” za 2018. godinu proističe da su planirani ukupni prihodi u iznosu od 681.430.000 dinara (5.765.322.61 evra).
– Na osnovu prethodno navedenog, Komisija je osnovano pretpostavila da je tržišna utakmica (sticanje neposredne kontrole jednog učesnika na tržištu nad delom drugog učesnika) nastala kada je koncesionar preuzeo poslovanje ZUA „Zrenjanin” radi obavljanja farmaceutske zdravstvene delatnosti na teritoriji Grada – ističe Komisija.
Kako kaže, zbog odsustva podataka o ostvarenim ukupnim godišnjim prihodima Apoteke „Zrenjanin” u 2018. godini ne može se pouzdano utvrditi da li je postojala obaveza prijave koncentracije Komisiji. Komisija za zaštitu konkurencije je proverom utvrdila da joj navedena zastupljenost nije prijavljena radi ispitivanja u skladu sa Zakonom.
U obrazloženju se navodi da će se analiza u ovom postupku zasnivati na podacima i ocenama neposrednih ili odloženih efekata sprovođenja koncentracije, koji su pribavljeni od najvažnijih dobavljača i konkurenata učesnika u tržišnoj utakmici. Takođe, Komisija će ispitati da li su se stekli uslovi za primenu mere dekoncentracije, kao i mere zaštite konkurencije u obliku obaveze učesnika da plate novčani iznos u visini najviše 10 odsto od ukupnog godišnjeg prihoda, ostvarenog na teritoriji Republike Srbije, ako je sprovelo koncentraciju za koju nije izdato odobrenje.


I. Isakov