ZRENJANIN OBELEŽIO MEĐŽUNARODNI DAN SPORTA: Fizička aktivnost čuva zdravlje i zajednicu

Dan sporta 2Medjunarodni dan sporta Zrenjanin je danas obeležio predavanjem „Fizička aktivnost kao elemenat strategije održivog upravljanja u lokalnoj zajednici“, u Gradskoj kući, u organizaciji Sportskog saveza Grada Zrenjanina.

Predavači su bili gosti sa Fakulteta za spoprt i turizam – TIMS, iz Novog Sada – prof. dr Zlatko Ahmetović, predsedniik Saveta, prof. dr Dušan Perić, redovan profesor – dekan i prof. dr MIlan Nešić, redovan profesor.

Prisustvovali su pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura i sekretarka Sportskog saveza Vukosava Đapić Atanacković, kao i brojni sportisti i sportski poslenici.

Tekst i foto B. Jajić