ZRENjANINSKA PIJANISTKINjA IVANA DAMJANOV U BEČU

Uživala na svom koncertu uz zvuke vrhunskog instrumenta

Ivana Damjanov, koje je ove godine maturirala u Muzičkoj školi „Josif Marinković” nedavno je na koncertu u Beču, uspešno predstavila svoju školu, grad i raskošan muzički talenat. Dok je Omladinski mešoviti hor zrenjaninske Muzičke škole nizao uspehe u Bratislavi na prestižnom Horskom festivalu, Ivana je u carskom gradu zasuta aplauzom…
Poziv za koncert u Beču je Ivana Damjanov zaslužila nakon što je osvojila titulu laureata na Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko” u Beogradu, u februaru.

B. Jajić
Opširnije u štampanom izdanju