(443) Visokoškolske ustanove značajne za razvoj grada

Piše: dr Dejan Molnar

docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Univerziteti i naučne ustanove smatraju se veoma važnim činiocima rasta lokalne ekonomije. Oni bi trebalo da proizvode znanje i inovacije, koje, potom, kompanije mogu da primene u konkretnim poslovnim aktivnostima. Pretpostavka da postojanje univerziteta u nekom gradu jeste dovoljno za ekonomski prosperitet, jer će se rezultati naučnih istraživanja i dostignuća lako primenjivati od strane lokalnih preduzeća, međutim, prilično je neutemeljena.
Uzajamna veza između naučnih istraživanja i ekonomskog napretka svakako postoji, ali je daleko složenija. Da je tako, svaki grad u kojem postoje kvalitetni univerziteti, istraživački centri i slične naučne institucije bio bi ekonomski snažan i uspešan. U realnosti to nije tako. Ključna stvar za ekonomski uspeh jeste da okruženje (grad) razvije dovoljno sposobnosti i kapaciteta da prihvati, apsorbuje i eksploatiše naučna dostignuća i moderna tehnološka rešenja koja kreiraju visokoškolske ustanove. Ukoliko u gradu ne postoji dovoljno talentovanih ljudi (pripadnika kreativne klase – menadžera, advokata, naučnika, profesora, arhitekata, dizajnera i umetnika), inovacije će „napustiti” lokalitet i „preseliti” se u drugi koji će moći da ih apsorbuje i primeni.
Jedna od najvažnijih uloga koju univerziteti imaju jeste privlačenje talentovanih pojedinaca. Kvalitetni pojedinci privlače druge takve ljude, a potom svi zajedno privlače uspešne i prosperitetne kompanije u lokalnu ekonomiju. Da bi napredovali, univerziteti treba da ulažu napor na planu privlačenja najeminentnijih stručnjaka, profesora, istraživača itd, koji će, pored svog doprinosa nauci, privlačiti i druge kvalitetne istraživače i naučnike. Kvalitetni, poznati i renomirani predavači, potom, privlače najbolje đake i studente. Navedena uloga univerziteta jeste nova, drugačija. Čak i ako se u gradu u kojem postoje dobri fakulteti, u jednom periodu nalazi veliki broj kreativnih pojedinaca (tokom njihovog studiranja), oni će napustiti taj lokalitet ukoliko im grad ne pruži dovoljno izazova da ostanu da u njemu žive i rade (dobra radna mesta, prilike za napredovanje u ekonomskom i profesionalnom pogledu, zatim prijatno okruženje za život i podizanje porodice).
Na kraju, ne treba nikako zaboraviti i onu osnovnu ulogu koju univerziteti imaju. Pored privlačenja talenata, fakulteti ih obogaćuju, odnosno dodaju im vrednost, putem pružanja znanja. Kreativni ljudi nakon završenog fakulteta imaju više znanja i sposobnosti nego pre odlaska na studije. Univerzitet dakle, nadograđuje talenat. Pored privlačenja talenta, univerziteti imaju i direktniji, i kratkoričniji uticaj na razvoj gradske privrede. Povećava se korišćenje usluga lokalnog javnog sektora, dok je studentska populacija značajan kupac/korisnik brojnih proizvoda i usluga. Priliv novca od izdavanja stambenog prostora takođe doprinosi povećanju tražnje na lokalnom tržištu.