ALEKSANDAR KOROVLjEV (DJB) O CENI DALjINSKOG GREJANjA U ZRENjANINU

Neefikasnost toplane baš skupa
Cenu daljinskog grejanja odobrava Skupština grada, na predlog JKP „Gradska toplana”. Toplana bi trebalo da formira cenu na osnovu Uredbe o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom („Sl. glasnik RS’’ broj 63/2015), koju je donela Vlada Republike Srbije. Osim cene energenata, operativnih troškova (fiksnih/varijabilnih) i amortizacije, metodologija predviđa još nekoliko desetina elemenata koji utiču na cenu toplotne energije.
L.Z.

Opširnije u štampanom izdanju…