APELACIONI SUD VRATIO PREDMET DOKTORKE OMALjEV NA PONOVNO SUĐENjE

Porodiljsko se ne računa u trajanje specijalizacije

O ishodu spora između doktorke Ružice Omaljev i njenog bivšeg poslodavca koji ju je tužio – Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov”– ponovo će se odlučivati pred Osnovnim sudom u Zrenjaninu. Tako glasi rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, koji je krajem juna ukinuo prvobitnu presudu zrenjaninskog suda iz marta ove godine i vratio predmet na ponovno suđenje, uvaživši žalbe i tužilaca i branilaca.
Dr Ružica Omaljev je pomenutom presudom bila obavezna da Domu zdravlja isplati 212.599 dinara, pri čemu je njen nekadašnji poslodavac u tužbi zahtevao iznos nešto viši od dva miliona i šesto hiljada dinara.
Naime, dr Ružica Omaljev je u martu 2011. godine započela specijalizaciju u Službi za zaštitu žena, dece i omladine zrenjaninskog Doma zdravlja. Odradila je staž i položila specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva u junu 2014. godine, a potom je radila u ovoj ustanovi sve do jula 2017. godine. U toku specijalizacije provela je u Službi za zaštitu žena tri godine i 22 dana, pri čemu je godinu i po dana bila na porodiljskom kao i na odsustvu radi nege deteta.
Nakon što je položila ispit, radila je u Domu zdravlja još tri godine i 14 dana. Time je, kako je odlučio Osnovni sud, a potom potvrdio i Apelacioni, dr Omaljev odradila 92 odsto vremena nakon specijalizacije, koliko je bila obavezna prema ugovoru. Za neodrađenih osam odsto treba da isplati svom nekadašnjem poslodavcu 212.599 dinara.
Međutim, Apelacioni sud je takođe uvažio i žalbu dr Omaljev da je ona radeći u Domu zdravlja ostvarivala pravo na zaradu, poreze i doprinose te da ne može biti lišena toga – jer se u njen specijalistički staž uračunava i vreme koje je provela na radu pružajući zdravstvenu zaštitu pacijentima. Tako nije prihvaćen stav zrenjaninskog suda da tužilac – Dom zdravlja – ima pravo na naknadu štete koja bi obuhvatila troškove specijalizacije doktorke sa obračunatim iznosima zarada i naknada zarada u bruto iznosu.
Takođe, Apelacioni sud je odlučio i da se iz trajanja specijalizacije i kasnijeg obaveznog rada doktorke Omaljev u Domu zdravlja izuzima porodiljsko i odsustvo radi nege deteta.
Dr Ružica Omaljev danas je specijalistkinja ginekologije i akušerstva u Opštoj bolnici „Đorđe Joanović”, za koju sugrađanke imaju samo reči hvale, sudeći prema reakcijama na naše prethodne tekstove o njenom sudskom sporu.
Doktorku Omaljev u navedenom postupku zastupa advokatica Marija Baloš

  • SPECIJALIZACIJA
    Doktorka specijalizantkinja u slučaju porođajnog odsustva može podneti molbu poslodavcu da joj se odobri produžetak specijalističkog staža – kako propisuje ugovor o specijalizaciji koji je doktorka Omaljev sklopila sa Domom zdravlja. Osim toga, predviđeno je i da staž traje 48 meseci, a da se u roku od 12 meseci, po njegovom okončanju, mora položiti specijalizacija. Nakon toga, obavezan je rad u Domu zdravlja najmanje toliko koliko je trajala specijalizacija.

 

  • BORBA SA NEKADAŠNjIM DIREKTOROM
    Kako je dr Ružica Omaljev prethodno bila navela za naš list, 2012. godine imala je prevremeni porođaj, a njena borba sa tadašnjim rukovodiocem Doma zdravlja počela je po povratku na posao, posle odsustva i položenog specijalističkog ispita. – Tadašnji poslodavac mi nije odobrio da radim kao specijalista ginekologije i akušerstva nego sam i dalje radila kao da sam na specijalizaciji. Po Zakonu je trebalo da budem ugovoreni radnik u Fondu da bih dobila svoj pečat i mogla da izdajem recepte i upute, a meni je to bilo onemogućeno.

M. Maričić