Az aradi vértanúkra emlékeztek Eleméren

Központi megemlékezés a nemzeti gyásznapon

Az eleméri Szent Ágoston templomban szentmisével, melyet msgr. dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök mutatott be, vette kezdetét a vajdasági magyarság központi megemlékezése nemzeti gyásznapunk alkalmából. Október 6-át 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánította Magyarország kormánya az aradi vértanúk kivégzésének az emlékére. Kiss Ernő aradi vértanú, akinek családi birtokai Eleméren voltak, a helybel katolikus templomban nyugszik, ahová 1872-ben hozták át földi maradványait Katalinfalváról. Kivégzést követően tisztiszolgája hantolta ki és álnéven eltemette az aradi temetőben. Ezt követően Katalinfalván újratemették, ahol 16 évig nyugodott.
A szentmisén Szöllősi Tibor temerini plébános mondott szentbeszédet. Az egybegyűltekhez szólt Halász Béla református püspök is.


Dr. Pintér Atilla Magyarország belgrádi nagykövete megemlékező beszédében kifejtette, hogy Október 6-án mártirjainkra emlékezünk, azokra akik életüket adták Magyarország függetlenségéért és szabdságáért. A megtorlás célja a megfélemlítés volt, azonban ennek ellenkezőjét váltotta ki a magyarság körében.
Mgr. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is szólt az egybegyűltekhez.
– Nekünk ma azt kell eldöntenünk: a senki földjén, a bizonytalanságban vagy pedig szülőföldünkön érzelmileg és szellemileg a magyar nemzethez kapcsolódva akarunk-e élni, hiszen sem a családnak, sem pedig a nemzetnek nincs alternatívája.


A beszédeket követően Kiss Ernőnek a templomkertjében felállított szobrának a koszorúzása következett.
Magyarország kormánya nevében Dr. Pintér Atilla Magyarország belgrádi nagykövete és Csallóközi Eszter Magyarország szabadkai főkonzul asszonya helyezték el a kegyelet virágait. A Magyar Nemzeti Tanács nevében mgr. Hajnal Jenő a nemzeti tanács elnöke és Jersz Anikó az MNT végrehajtó bizottságának elnöke koszorúztak.
Továbbiakban az emlékezés virágait Nagybecskerek és több vajdasági település önkormányzatának a politikai pártok, lovag- és vitézirendek, valamint a civil szervezetek képviselői is elhelyezték.
Dr. Pintér Attila nagykövet, mgr. Hajnal Jenő a MNT elnöke és Pásztor Bálint a VMSZ alelnöke a megemlékezés végén megkoszorúzták Kiss Ernő sírhelyét az eleméri templom alagsorában lévő kriptában.