BLIŽI SE SETVA JARIH USEVA

Vreme setve jarih useva: kukuruza, uljarica i šećerne repe ratari dočekuju, kada je reč o ćudima prirode, baz većih briga.
Srazmerno toplo vreme i povremene padavine učinile su
da zalihe vlage budu na zadovoljavajućem nivou. Setva kukuruza može da počne kada temperatura setvenog sloja dostigne 10, suncokreta od 8 do 10, a soje od 10 do 12 stepeni – kaže dipl. Inž. Ivana Vasilijić iz Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin.
Najranija je setva šećerne repe, koja se lane našla na skromnih 3.300 hektara. Dva primera gde do pada neće doći su imanja „Banatski Despotovac“ i „Zlatica“ gde planiraju sejanje blizu 400 hektara odnosno 630 hektara – za 100 hektara više nego 2015. Oba imanja će šećeranu repu slati u šećeranu koja ponudi najbolju cenu sirovine.

M. S-n.