„CIKLONIZACIJA” UNIŠTAVALA GLODARE

Tretirane crkve, ustanove, pijace…

Novosadska „Ciklonizacija” je tokom prošle godine sprovodila sistematsku deratizaciju individualnih domaćinstava, zgrada kolektivnog stanovanja, predškolskih i školskih ustanova, verskih objekata, pijaca, grobalja, kao i fekalne kanalizacije na teritoriji Grada Zrenjanina.
Glodari su uništavani odgovarajućim mamcima u 36.542 domaćinstva, a u svakoj mesnoj zajednici na teritoriji Grada ostavljeno je 20 kilograma mamka za one građane koji prilikom obilaska radnika preduzeća „Ciklonizacija” nisu bili kod kuće.
Prema godišnjem izveštaju, deponije smeća u gradu i naseljenim mestima tretirane su u četiri navrata. Deratizacija je urađena na ukupno 240 hektara deponija.
U tri navrata uništavani su glodari na pijacama, dok je u septembru i novembru deratizacija sprovedena u predškolskim i školskim objektima.
Odgovarajućim mamcima tretirani su glodari u 50 verskih objekata, kao i na ukupno 180 hektara grobalja.

L. Z.