DR DRAGICA RADOSAV, DEKANKA TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN”

Spremni smo da radimo u novim okolnostima

Ova godina je, zbog uvođenja vanrednih mera usled sprečavanja širenja korona virusa, u znatnoj meri opredelila i novi način rada u školstvu. Obrazovne ustanove su bile zatvorene, nastava je bila na daljinu. Po ukidanju vanrednog stanja, mere bezbednosti su i dalje bile na snazi, pa je sve to uslovilo i prilagođavanje polaganja ispita na visokim školama i fakultetima. Takođe, u susret upisu, izostale su uobičajene promocije među maturantima koji su se opredeljivali kuda dalje.
Dekanka Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” prof. dr Dragica Radosav je, uprkos svim ovim okolnostima, zadovoljna interesovanjima mladih za studijske programe koje im ova jedina visokoškolska državna ustanova u gradu nudi. Mesta je ostalo i za drugi rok.
– Ukupno je 204 upisanih studenata na prvu godinu, za školsku 2020/21. godinu, na osnovne akademske studije. Oni su se opredilili za: informacione tehnologije 48 kandidata, softversko inženjerstvo 38, menadžment informacionih tehnologija 18, odevno inženjerstvo 13, mašinstvo 17, zaštitu životne sredine 7, menadžment 37, inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa 17 i dva kandidata za profesore tehnike i informatike. Ostalo je ukupno 145 slobodnih mesta i to 69 na budžetu i 76 na samofinansiranju. Prijavljivanje za drugi rok je 1. i 2. septembra, a 3. septembra je polaganje prijemnog ispita – upoznaje nas dr Radosav.

S obzirom na to da je, zbog aktuelne epidemiološke situacije, izostala uobičajena promocija Fakulteta među svršenim maturantima, kako ocenjujete upisni rezultat?
– Prvi upisni rok je odlično prošao, budući da je neznatno manji broj upisanih studenata u odnosu na prošlu godinu. Pri tome, treba imati u vidu da pojedinci koji su bili zainteresovani za polaganje prijemnog ispita, nisu mogli zbog nastale situacije izaći na ispit. Takođe, dosta njih je želelo da prenese bodove sa prijemnog, sa drugih fakulteta, ali nisu mogli dobiti uverenja, u propisanom roku.

Ova školska godina prolazi u neuobičajenim uslovima zbog pandemije. Nastava je organizovana „na daljinu”, potom su, pod posebnim uslovima, studenti polagali ispite na Fakultetu. Sigurno da nije bilo lako – koliko ste i vi kao visokoškolska ustanova, i sami studenti, „položili” jedan ovakav, nazovimo ga, ispit?
– Značajno je bilo što je letnji semestar 2019/20. već bio u toku sa nastavom, a na kraju semestra su mogle u grupama da se nadoknade neophodne vežbe u laboratorijama i održe kolokvijumi. Fakultet raspolaže velikim prostornim resursima i bilo je moguće organizovati rad, kolokvijume i ispite u manjim grupama. Može se konstatovati da je sve bilo urađeno dobro u datim okolnostima, a uz stalno poštovanje svih propisanih mera za fakultete.

Neizvesno je i kako će početi nova akademska godina. Kakve su trenutne informacije koje dobijate od nadležnih? Koliko je Fakultet spreman da radi u novim uslovima, i da li u svemu tome ima i pomoć i podršku zvaničnih institucija?
– Za sada, sve radimo po zadatim rokovima, kao i prethodnih godina. Očekujemo u slučaju promena, informacije od Univerziteta u Novom Sadu, KONUS-a i nadležnog ministarstva. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” je spreman da radi u novim okolnostima, jer po povratku sa kolektivnog odmora, biće odabrana jedna platforma za realizaciju učenja na daljinu, za sve predmete. U toku je i realizacija projekta za polaganje ispita, za sve fakultete, koje će KONUS odobriti i zakonski utvrditi.

Ima li Fakultet za to dovoljno uslova?
Fakultet u Zrenjaninu je samoodrživ sistem koji ima kapacitete da se prilagodi novim uslovima funkcionisanja. U junu smo predali akreditaciju za fakultet, za sve studijske programe, za sva tri ciklusa. Takođe smo predali sve za akreditaciju nauke i time pre rokova završili ove krucijalne poslove. Napominjem da smo akreditaciju platili od sopstvenih sredstava i da poslujemo domaćinski i stabilno. Takođe smo zaposlili krajem maja i u junu nov, mlad kadar, a jedan broj novih nastavnika će početi sa radom 1. oktobra. Time smo obezbedili da imamo za sve studijske programe, na sva tri ciklusa, naše nastavnike i asistente ili saradnike u nastavi.

Milena Bečejac