DUGOVANjA GRAĐANA I PRIVREDE ZA GREJANjE, GAS, STRUJU, VODU I ODNOŠENjE SMEĆA

Milioni, milioni, plaćeni i utuženi…

Potrošači toplotne energije, prirodnog gasa i električne energije na području koje pokrivaju „Gradska toplana” i Elektrodistribucija Zrenjanin, duguju milijardu i 254 miliona dinara. Pri tom, dug za gas i grejanje iznosi 519 miliona dinara, a za struju 635,1 milion.
U strukturi „Toplaninih” dužnika, obaveze građana su 258,8, a poslovnih potrošača 69 miliona dinara. Stari dugovi građana, po kojima su podignute optužbe, „teški” su 148,2, a „redovni” 110,6 miliona dinara. Preduzećima i ustanovama se dug od 41 milion dinara vodi kao redovni, a 28 miliona – utuženi.
Uzmemo li da je račun za grejanje u kritičnim mesecima minule, veoma oštre zime, bio bar 10 hiljada dinara po stanu, utuženi iznos od skoro 150 miliona dinara pokrivao bi oko 15 hiljada stanova, a to je više nego duplo nego što ih stvarno ima! Dakle, prosečan utuženi dužnik nije platio za više od dva meseca grejanja. Mnogi i mnogo više…
Dugovi građana za utrošen prirodni gas iznose 191,9 miliona dinara, dok poslovni potrošači duguju 29,2 miliona. Utuženo je oko polovine potrošnje građana (73,5 miliona dinara), što je vrednost 1.856.060 kubnih metara gasa. Pretpostavimo li da je jedno domaćinstvo zimus trošilo 300 kubika mesečno (a mnogi su trošili više), to je potrošnja 6.200 domaćinstava.
Neizmirena dugovanja građana za električnu energiju iznosila su, sredinom maja, 511,7 miliona dinara. Uz pretpostavljeni prosečan mesečni račun od pet hiljada dinara, to bi bio dug 102.340 domaćinstava, a što je veoma približno njihovom stvarnom broju (105.130 – kako saopštava EPS Snabdevanje Beograd).
Privreda duguje 123,4 miliona dinara.
Za vodu i odvođenje otpadnih voda građani duguju „Vodovodu i kanalizaciji” oko 50 miliona dinara. U aprilu je žiteljima niskogradnje poslato oko 2.700, a u maju četiri hiljade opomena stanarima višespratnica. Isključenja sa mreže – za one koji nisu izmirili račune ili nisu sklopili sporazum o plaćanju na rate – uslediće bez upozorenja, kažu u „Vodovodu”.
DOCNjA NIJE PREVELIKA
Prema rečima direktora mr Aleksandra Starčevića, „Gradska toplana” je izmirila obevazu prema snebdevaču prirodnim gasom „Srbijagasu” za mesec maj. Građani uglavnom slede ovaj tempo, tako da kašnjenje nije veliko: ovih dana izmiruju se računi za daljinsko grejanje za mart i april, a najsavesniji potrošači platili su i račune za maj. Oni slabijeg stanja su „u fabruaru – martu”, dok 10 do 15 procenata od 7.000 korisnika ima posla sa privatnim izvršiteljima.
Kada je reč o korisnicima prirodnog gasa kojih je oko 22.000, građani su bolje platiše, tako da je broj gasnih satova koje zbog velikih neizmirenih računa odnose radnici „Toplane” – minimalan.

 

M. Stojin