ENERGETSKA BEZBEDNOST U DUNAVSKOM REGIONU: Korišćenje obnovljivih izvora

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat sa još 23 partnera i saradnika iz zemalja Dunavskog regiona  učestvuje u realizaciji projekta „Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy – DanuP-2-Gas” u okviru  Dunavskog transnacionalnog programa. Realizacija projekta traje do kraja 2022. godine, a ukupan budžet projekta je 2.553.726,85 evra.

Ovaj projekat donosi inovativni model za pokretanje energetske bezbednosti i raznovrsnosti u Dunavskom regionu kombinacijom energije iz biomase i viška energije iz obnovljivih izvora. Naime, Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza fosilnih goriva (uglavnom iz Rusije), dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou.

Opšti udeo potrošnje energije iz fosilnih goriva je iznad 65 odsto, dok udeo potrošnje energije iz obnovljivih izvora ostaje alarmantno nizak, oko 20%. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu spajajući sektore električne energije i gasa.
Opšti cilj projetka je osiguranje diverzifikacije izvora energije i osnaživanje strategija proizvodnje i skladištenja energije iz obnovljivih izvora u dunavskom regionu kroz unapređenje povezanosti električne energije i gasa u regionalnom energetskom planiranju.

Najznačajniji projektni rezultati su: uspostavljanje Dunavske energetske platforme (interdisciplinarna platforma koja će služiti kao izvor informacija i veza između relevantnih aktera kako bi se osigurao efikasan protok informacija, prenos znanja i sinergijska saradnja u pravcu efikasnog skladištenja i planiranja energije); razvoj  Transnacionalnog atlasa obnovljive energije (poseban alat koji će pružati međunarodne podatke o biomasi i energetskoj infrastrukturi i omogućiti bolju eksploataciju postojećih potencijala energije iz biomase u Dunavskom regionu); Transnacionalna procena infrastrukture i biomase i izrada Prethodne studije izvodljivosti spajanja sektora; procena politika i izrada Transnacionalne strategije za efikasno spajanje sektora i izrada Kataloga subvencija i održavanje radionica za buduće projekte i finansiranje.

Zahvaljujući projektu „DanuP-2-Gas” naš grad i naš region su pioniri u ovoj oblasti koja otvara nove mogućnosti u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije.

L.Z.