Grad horova

Piše: Milena Bečejac

Hor Muzičke škole „Josif Marinković”, koji je pod dirigentskom palicom Zorice Kozlovački ovenčan sa 42 vrhunska priznanja, priprema se da učestvuje na međunarodnom festivalu. Pozvali su donatore da im u tome pomognu, a, verujem da neće izostati ni podška Grada. Zrenjanin je bio i jeste grad horova koji nastavljaju tradiciju od 1878. godine kada istoričar Mileker beleži da je postojalo pevačko društvo, mada ima podataka koji kazuju da je 1872. godine u Velikom Bečekereku osnovano pevačko društvo. Bilo je i drugih, a u monografiji iz 1966. godine se navodi, po „Vohenblatu”, da za muziku „nije uvek bilo ni dovoljno izdržljivosti, ni razumevanja građanstva, ni materijalnih mogućnosti…”
Duga je i bogata horska istorija koja, naravno, ne može da bude navedena u ovoj kolumni, ali, recimo, 1876. godine bio je prvi javni koncert učenika muzike Srpske crkvene opštine (učitelj Ripka), 1873. koncert Rimokatoličke muzičke škole, a od 1879. redovno se pojavljuju beleške o uspesima Srpskog crkvenog pevačkog društva. Iste godine osnovano i Velikobečkerečko pevačko društvo (horovođa Franc Kereš), dok je 1882. bio zajednički koncert horova Srpskog pevačkog društva i Mađarskog pevačkog društva…
Vredi pomenuti i hor i orkestar Sokolskog društva čiji je rukovodilac 1921. godine bio Mihajlo Šipoš, najzaslužniji muzički pregalac grada. Brojna su pevačka društva koja su tada radila… Posle Drugog svetskog rata, Mihajlo Šipoš rukovodi gradskim horom i orkestrom koji je već 1945. godine gostovao u Temišvaru. Bili su i drugi horovi, a 1955. je oživljen rad pevačkog društva „Josif Marinković”…
Sedamdesete i osamdesete godine bile su u znaku dva velika hora, „Josif Marinković” dirigenta Slobodana Bursaća i „Koča Kolarov” – dirigent Mirko Bulovan, a dodala bih i „Crvene makove” Tinde Šekularac.
Slobodan Bursać pokreće rad školskog hora „Josif Marinković’’ (osnovanog 1961. godine) koji prerasta u Gradski hor Muzičkog društva „Josif Marinković’’. Mešovitim omladinskim horom, profesor Bursać rukovodi sve do svoje smrti 1993. godine, kada dirigentsku palicu preuzima njegov sin Andrej. Hor „Koča Kolarov”, osnovan je 1966. godine. Bile su to zlatne godine. Oba hora ovenčana su brojnim nagradama na domaćim i inostranim festivalima i ušla su u muzičku istoriju ne samo grada.
I Zrenjanin je postao grad horova… I ostao. I ostaće ako bude razumevanja.