GRADSKO VEĆE USVOJILO TREĆI REBALANS BUDŽETA

Stigao izveštaj DRI

Usvajanjem trećeg ovogodišnjeg rebalansa, u gradskoj kasi biće skoro pola milijarde dinara više. Zrenjaninsko gradsko veće korigovalo je godišnji proračun u utorak, tako da se budžet povećava sa 4,54 na 5,09 milijardi dinara.
Pored većih transfera sa viših nivoa vlasti, skoro su duplirani prihodi budžeta od prodaje nefinansijske imovine kojom raspolaže Grad: skočili su sa 180,8 na 353,2 miliona dinara.
Uvećani su troškovi iz budžeta za povećanje zarada u Predškolskoj ustanovi i pokrivanje troškova odvodnjavanja.
Budžet je u deficitu od 357,8 miliona dinara, što se pokriva viškom prihoda iz ranijih godina.
M. S-n.

Opširnije u štampanom izdanju