I OVE GODINE NADMETANJE ZA DRŽAVNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U APRILU: Zakazana onlajn licitacija

Do 25. marta u 12 časova moguće su prijave za zakup državnih oranica na teritoriji Zrenjanina, i to putem aplikacije Uprave za poljoprivredno zemljište.
Otvaranje ponuda takođe će se održati preko ove aplikacije, u petak, 2. aprila, u 12 časova.
Gradončelnik Zrenjanina je odluku o raspisivanju javnog oglasa o zakupu i korišćenju poljoprivrednog zemljišta doneo 18. marta. Odluka se može videti samo onlajn – na sajtu Grada (e-uprava, oglasi i konkursi) i na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište, iako se u njoj navodi da bi trebalo da bude objavljena između ostalog i u lokalnom listu.
Za zakup je ponuđeno ukupno 9.010 hektara, a od toga je 8.266 ha za na 15 godina, a 744 ha na godinu dana.
Obilazak oranica koje se daju u zakup i na korišćenje moguć je 23. marta u 9 časova ujutru.
U javnom nadmetanju za državno poljoprivredno zemljište mogu učestvovati fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koja su u aktivnom statusu najmanje tri godine i koja najmanje tri godine imaju prebivalište u katastarskoj opštini gde se i nalaze oranice ponuđene u zakup. Osim toga, učesnici nadmetanja moraju posedovati najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta ili da imaju parcelu koja se graniči sa zemljištem koje je predmet zakupa.
Sa druge strane, pravna lica takođe moraju biti najmanje tri godine u aktivnom statusu kao registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Zatim, u svom vlasništvu treba da imaju najmanje 10 hektara u katastarskoj opštini gde se i nalaze oranice ponuđene na zakup. Osim toga, sedište pravnog lica mora biti u lokalnoj samoupravi kojoj pripada ta katastarska opština.
Podsetimo, i lane su licitacije državnih oranica održane početkom aprila, nakon isteka svih agrotehničkih rokova za setvu, o čemu se nezadovljni paori govorili za naš list.

M.M.