INTERVJU: SLAVKO ŠUĆUREVIĆ, PREDSEDNIK PARTIJE UJEDINjENIH PENZIONERA ZRENjANINA

PUPS važan činilac u svim sferama života

U prostorijama Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), u Miletićevoj 9, predsednik gradske organizacije Slavko Šućurević i njegovi najbliži saradnici svakodnevno su spremni da porazgovaraju sa svakim članom koji im se obrati.
– Naše akciono rukovodstvo broji deset članova, pored mene tu su Žarko Pandurov, sekretar gradske organizacije, potpredsednici Milan Tešin, Stanko Blagojević i Vladimir Milanković, predsednica Unije žena Ljilja Petrović, zamenica Ksenija Nićin. Za socijalna pitanja zadužen je Radovan Višekruna, za finansije i društveni život Nedeljko Bijelić, za aktiv mladih Aleksandra Dimitrijević – ističe na početku razgovora Slako Šućurević, predstavljajući rukovodstvo i strukturu organizacije.
Šta su trajni ciljevi vaše organizacije u Zrenjaninu?
– Pre svega, to je briga za svakog našeg člana i za sve penzionere u Gradu, za njihov socijalni status, za njihovo zdravlje i aktivan život. Treba napomenuti da su naši članovi u reformi 2014. godine učestvovali u donošenju odluke da se penzije smanje i da se na taj način konsoliduje naš finansijski sistem i osnaži budžet. Bili smo pred kolapsom i tu veliku žrtvu su prvo podneli penzioneri, na tome nam u svakoj prilici odaje priznanje i predsednik Aleksandar Vučić. Nije bilo lako odreći se svog zarađenog dela, ali mi smo razumeli potrebe društva i celog sistema.
Kakva su očekivanja penzionera u narednom periodu?
– Penzioneri su skromni, očekujemo redovne penzije i mala povećanja, da se vratimo na staru osnovu i da polako idemo napred. Očekujemo i dalji nastavak borbe protiv korupcije i kriminala kao i redovno plaćanje poreskih obaveza. Penzioneri prvi izmiruju dug državi i mi smo tu bez premca, na tim zdravim osnovama smo gradili našu partiju, pre svih pokojni Jovan Krkobabić, a sada i predsednik Milan Krkobabić. Mi želimo da budemo aktivni činilac u donošenju svih važnih odluka u državi. Želimo i da se šansa da mladim ljudima, oni su naša snaga, a mi ih podržavamo sa svojim iskustvom.
Kakav je Vaš odnos sa Gradskom upravom i sa ostalim partijama u lokalu?
– Imamo izvanredno dobre odnose sa Gradskom upravom i čelnicima grada. Mi smo poželjni koalicioni partner i to smo postigli svojom ozbiljnošću, iskustvom i aktivnim odnosom naših članova koji su prisutni u svim akcijama, u svim dešavanjima i na nas se svi mogu osloniti. Mi smo dobro organizavani po teritorijalnom principu i svi naši odbori rade kao jedan. Nema izdvajanja, nama ništa nije teško, brzo se okupljamo i članstvo je složno.

  • JAKI I DOBRO ORGANIZOVANI
    – PUPS u Zrenjaninu broji 950 članova, u gradu ima registrovanih 28.000 penzionera. Organizacija ima dobru saradnju pre svega sa koalicionim partijama SPS-om, SNS-om i Jedinstvenom Srbijom. U organizaciji nema podela i svi rade homogeno poštujući partijsku hijerarhiju – kaže Šućurević.

Ž.Cvetić