JAVNA RASPRAVA PLANA GENERALNE REGULACIJE „CENTAR”

Ozbiljna diskusija o saobraćaju u centru
Između bioskopa „Sinema” (zgrada Komiteta) i Nemanjine ulice planira se izgradnja parking- garaže. Za podizanje ovog objekta nije potrebna eksproprijacija. Jedini objekat koji treba rušiti je montažni objekat u Nemanjinoj, pored škole stranih jezika „Provida futuri” – saopšteno je na javnoj raspravi Plana generalne regulacije (PGR) „Centar”, održanoj prošlog četvrtka.
Zanimljivo je da su raspravi PGR „Centar” prisustvovali samo predstavnici „ZREPOK” – a Dragan Vidaković i Izabela Kiš.
M. S-n.
Opširnije u štampanoom izdanju