JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU PROJEKTA ZA PREČISTAČ OTPADNIH VODA: Rok od 8 dana

Na sajtu Grada Zrenjanina predstavljen je urbanistički projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Prezentacija traje osam dana – od 30. jula do 6. avgusta, međutim, nije navedeno kada će se i gde ona održati.

Projekat je izradila beogradska firma „Ehting”, a naručila ga je kompanija „Begej water” d.o.o.

Projekat se može pronaći na sajtu, u odeljku e-uprava – oglasi i konkursi.

Kako se navodi u Pravilniku o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta, javnu prezentaciju nadležni organ organizuje u prostorijama opštinske, odnosno gradske uprave u trajanju od sedam dana. Primedbe i sugestije zainteresovana lica dostavljaju nadležnom organu u pisanoj formi.

M.M.