Knjižara i papirnica

Piše: Milena Bečejac

Spremajući biblioteku, naišla sam na knjigu Milutin V. Stepanović „Nauka o logaritmima sa logaritamsko-trigonometrijskim tablicama”. Izdata je 1923. godine u Beogradu, Grafički institut „Narodna misao”. Odobrena je odlukom Glavnog prosvetnog saveta za udžbenike srednjih i stručnih škola. Koštala je 40 dinara.
Na prvom listu, stoji štambilj: Knjižara i papirnica „Jadran”, Đorđe Božin, Petrovgrad, telefon br. 231.
U monografiji „Petrovgrad” 1938. godine, postoji poglavlje o trgovini, a autor je napisao koliko je u to vreme bilo trgovinskih radnji – 492 – po branšama. Tako je knjižara i papirnica bilo 12. Najviše je bilo bakalskih, mešovitih i kolonijalnih – 140, pa 122 za prodaju jaja, živine, životnih namirnica i piljarskih, 36 kratke i galanterijske robe. Bilo je zaista radnji za sve što je bilo potrebno, od poljoprivrednog alata i mašina, gvožđarske i stklarske robe, gorivog i građevinskog matrijala, kože i obuće, konfekcije (gotovih odela). Zatim, u njima su mogle da se kupe i šivaće mašine, radio-aparati, zlatarska, optičarska, tehnička roba i šta još sve ne. Bilo je i agenturskih i komisionih radnji, kinematografskih…
Navedena su i preduzeća (radnje) za prevoz putnika i robe: autobuska preduzeća, auto-taksi, fijakeristi, špediteri, taljigaši…
– Nije nam moguće doneti sve trgovačke radnje koje u našem gradu postoje, jer je broj njihov veliki. Zato ćemo navesti nekoliko starijih i specijalnih trgovačkih kuća, iz čega se može videti da je trgovina u Petrovgradu lepo razvijena – napisao je autor.
Bilo je izvoznih kuća, ali i uvoznih, manufakturnih i ostalih koje autor navodi, kao i imena njihovih vlasnika. I svaka je priča za sebe… Recimo, Mara Grčić je imala modni salon, Trg kralja Petra 3, koji se bavio izradom ženskih šešira i trgovinom ženske konfekcije, a u Novom Sadu je imala filijalu od 1932.godine.
Što se knjižara, papirnica i štamparija tiče, navedena je ona koju su držali Dojković i Petrovački, iz 1919, ali je kasnije, 1929. godine, Dojković istupio iz firme, pa je vlasnik ostao samo Svetislav Petrovački. Pomenuta je i knjižara i papirnica „Pravda” Ljubinka Drndarskog, osnovana 1925. i „Papirus”, vlasnik Ernest Buza. Zanimljivo je da je „Papirus” bio zastupnik pisaćih mašina „ideal” i „erika”, a knjižaru i zastupništvo za prodaju pisaćih mašina imao je i Rajs Hugo.
Knjižara i papirnica „Jadran” se ne spominje – tek već dobro požutela stručna knjiga, podseća da je i ona postojala…