Különleges nevelési igényű gyermekekek a nagybecskereki püspöpség vendégei voltak

Találkoztak a nagybecskereki székesegyházban

A nagybecskereki székesegyház és püspökség udvara adott otthont a különleges nevelési igényű hittanosok találkozójának május 25-én. A gyermekek kísérőikkel együtt különböző foglalkozásokon vettek részt, amelyet Kántor Viola, a Zsinati Iroda vezetője készített elő számukra munkatársaival. A találkozó központi témája az öröm volt. A gyermekek különböző rajzok közül választhattak, amelyek számukra leginkább az örömet sugározták. A képeket ki is színezték.
A zsinati folyamatokba is az öröm kapcsolta be őket, hiszen egy hatalmas zsinati szív köré rajzolták kézlenyomatukat, amelybe beleírták a nevüket. Örömmel énekelt nekik és velük együtt Elias Ohoiledwarin atya, örömmel beszélgetett és ajándékozta meg őket a püspök atya.
A találkozó keretében lehetőségük nyílt krétarajzot is készíteni a püspökség udvarában.
Az összejövetellel párhuzamosan zajlott a képzőművészeti pályázat és hittanverseny díjazottainak fogadása.
A képzőművészeti alkotásokat Kántor Viola bírálta el. Kiemelte a technikák sokszínűségét és a téma – Húsvét – különböző megközelítését. Ő tolmácsolta a fotó- és videópályázat elbírálójának, dr. Csiszár Klára pasztorálteológusnak a szavait. Kiemelte, hogy a képek és videók is a keresztény örömet sugározzák, hűen a zsinati mottóhoz, miszerint jó nekünk itt.
Dr. Német László SVD püspök a díjazottakkal és különleges nevelési igényű gyermekekkel és kísérőikkel töltötte a délelőttöt, aktívan részt vett a programokban, majd mindenkit megvendégelt a püspökség udvarán gyermekbarát  – mini pizza és üdítő – menüvel.
A gyermekek képzőművészeti alkotásai és az általuk készített zsinati szív megtekinthetők a székesegyházban.
Nagybecskerek Egyházmegyei Sajtóiroda