MESEC I PO DANA OD KADA JE POGONU U PERLEZU NALOŽENO DA OBUSTAVI PROIZVODNJU

Ponovo pritužbe na smrad

Fabrici za preradu plastike u Perlezu sredinom aprila gradska i pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine naložile su da obustavi proizvodnju, preneo je tada sajt Grada. Međutim, meštani Perleza se ovih dana opet žale na neprijatne mirise iz ovog postrojenja. U međuvremenu su pristigli i rezultati analize vode iz kanala koji protiče blizu pogona, a koji Perležani označavaju kao mesto gde završavaju otpadne vode iz ove fabrike.

VODA IZ KANALA LOŠA
– Inspekcija je navela da se kineskom investitoru privremeno zabranjuje obavljanje tehnološkog procesa ektruzije i granulisanja mlevene plastike, kao i rad uređaja za prečišćavanje otpadnih gasova iz postrojenja za tretman otpadne plastike. Zabrana se primenjuje do dostavljanja rezultata ispitivanja koji dokazuju da nema štetnog uticaja na životnu sredinu – navedeno je 13. aprila na gradskom sajtu, nekoliko dana nakon što su Perležani izašli u javnost žaleći se na smrad i zagađenje sredine.
Kako je tada pisao „Zrenjanin”, pritužbe su perleskoj Mesnoj zajednici počele da stižu polovinom 2020. godine, mahom od građana koji su živeli bliže fabrici „Feitiansuje”. Iz MZ su tada alarmirali pokrajinsku inspekciju životne sredine, a takođe su aprila ove godine angažovali i zrenjaninski Zavod za javno zdravlje da ispita vodu iz kanala.
Kako se navodi u izveštaju ove ustanove od 7. aprila, uzorak iz odvodnog kanala u Perlezu odgovara lošem ekološkom statusu. To znači da pripada klasi V, a takve vode se ne mogu koristiti ni u jednu svrhu, kao što su navodnjavanje, industrijske upotrebe, kupanje.
Aleksandar Nađ, stanovnik Perleza koji je prvi obavestio javnost o ekološkim problemima svojih sugrađana, kaže za naš list da ova fabrika nikada i nije bila „normalno zatvorena”, već da je vest o zatvaranju bila spin kako bi se Perležani umirili i odložili proteste.
– Danas (sreda, prim. nov) dobio sam pritužbe od meštana da tamo kod fabrike opet smrdi, da opet rade. Oni nikada nisu stavili rešenje na svoju kapiju o zatvaranju. Katanci su s početka bili zaključani sa unutrašnje strane – navodi naš sagovornik.

NALOŽENE MERE ZBOG BUKE
Prošle godine gradska inspekcija zaštite životne sredine obavila je četiri vanredna nadzora kineske fabrike „Feitiansuje”, u januaru, aprilu, junu i oktobru, pokazuje dokumentacija koju je dostavila Gradska uprava. Aprila su nadzor zajedno obavili inspekcija za zaštitu životne sredine i komunalna inspekcija po podnetoj predstavci građana, koja se odnosi na spaljivanje otpada. Tada je utvrđeno da se u momentu nadzora u fabrici ne vrši spaljivanje otpada, kao i da nema tragova spaljivanja, navodi se u zapisniku inspekcije.
Propust koji je lane bio uočen jeste da izveštaj kineske kompanije o merenju buke ne sadrži podatke o izvorima buke, a merenjem nije bio obuhvaćen noćni interval (od 22 časa do 6 ujutru).
Inspekcija je zatim posebnim rešenjem naložila da se nezakonitosti uklone.
Fabrika je potom obezbedila novo merenje i izradu izveštaja o tome, novembra 2020. U ovom dokumentu je konstatovano da se u jednoj od mernih tačaka prelazi dozvoljeni nivo buke za zonu stambenog područja tokom noći, kada su u funkciji mlinovi za mlevenje plastike.
Posebnim rešenjem inspektorka je zabranila firmi „Feitiansuje” da od 22 časa noću do 6 ujutru koristi liniju za mlevenje plastike sa dva mlina.
Osim toga, tokom kontrola u 2020. godini, inspekcija je utvrdila da je fabrika obezbedila ispitivanje otpada koji nastaje u vidu taloga od prečišćavanja otpadne vode, te da on zadovoljava kriterijume za odlaganje na deponiju neopasnog otpada. Takođe, na osnovu izveštaja o emisiji zagađujućih materija u vazduh, koji su prikazali u fabrici, uočeno je da koncentracije organskih jedinjenja ne prelaze propisane granične vrednosti. Isto tako, inspekcija je utvrdila i da kineska kompanija vodi propisane evidencije o otpadu i da je dostavila Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj u zakonskom roku.

  • MEHANIČKO I TERMIČKO TRETIRANjE OTPADA
    Firma „Feitiansuje” dobila je integralnu dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada od Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave novembra 2019. godine. Saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izdata im je u oktobru 2019.
    Bave se skladištenjem i tretmanom plastičnog otpada – mehaničkim i termičkim. Tehnološke celine postrojenja za reciklažu otpadne plastike jesu: prethodna obrada, mlevenje i pranje, ekstruzija, granulisanje i pakovanje gotovih proizvoda, navodi se u zapisniku inspekcije.

M. Maričić
Foto: Grad Zrenjanin