MLADÍ ARAdÁČANIa dobrovoľníci POMÁHALI STARŠÍM SPOLUOBČANOM V NÚDZOVOM STAVE

Covid-19 nás zblížil

Ďakujúc hŕbe dobrovoľníkov prvé kolo pomoci sme rozdelili vo veľmi krátkom čase. Deväť aút, v každom po dvaja, chodili sme po dedine a dávali ľuďom to, čo im patrí od štátu.
Mladí dobrovoľníci mali veľkú ťarchu na svojích pleciach koncom marca a začiatkom mája: rozdeliť balíčky pomoci, ktoré Mesto Zreňanin pripravilo pre všetkých ohrozených občanov v obci. Kedže skrze coronavírusu mali obmedzené pohybovanie sa, natoľko mnohí nemali zárobok, s ktorým počítali pred krízou.
Dobrovoľníkov zorganizovala Rada Miestneho spoločenstva Aradáč, konkrítne Ráda Petrášová, ináč aktívna v kultúrnom živote tejto osady, v Klube penzistov a Združení občanov Ráda.


– Ďakujúc hŕbe dobrovoľníkov prvé kolo pomoci sme rozdelili vo veľmi krátkom čase. Deväť aút, v každom po dvaja, chodili sme po dedine a dávali ľuďom to, čo im patrí od štátu. Vtedy sme boli časove obmedzení a museli sme ponáhľať. Ale podarilo sa nám to za tri hodiny, od 14. do 17. Hodine. V druhom kole si mnohí ľudia mohli prísť sami pre svoj balíček, kedže sme viac nemali núdzový stav – povedala pre týždenník Zreňanin táto ochotná Aradáčanka.
Vysvetlila, že neboli žžiadne incidenty, ale že boli takí ľudia, ktorí boli veľmi podozriví alebo až nepríjemní voči nej a dobrovoľníkom. Ale, dodala, rád pomáha svojím spoluobčanom a za osadu chce urobiť všetko v jej moci.
V prvom kole pomoci bolo 450 rozdelených balíčkov a v druhom 480. Balíčky dostali penzisty a tí, ktorí majú nízky mesačný zárobok.
V prvom balíčky boli múka, olej, cestoviny, ryba, cukor, bôb a paštéta. V druhom, podľa Rádinych rečí, bolo viac produktov: soľ, ryža, mlieko, rezančoky pre polievku, hotovo jedlo, bôb, chémia pre riad, cestoviny a olej.
Balíčky boli balené v Zreňanine, presnejšie v Hále Medison, a financovalo ich Mesto Zreňanin. Mesto Zreňanin zaobstaralo osadám aj zoznamy ľudí, ktorím patrí pomoc.