NA TF „MIHAJLO PUPIN“ PRODUŽEN DRUGI UPISNI ROK: Najviše za samofinansiranje

Raspisan je drugi produženi rok za upis 117 brucoša – 37 na budžetu i 80 za one koji sami plaćaju školovanje na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“. Prijavljivanje kandidata je 18. septembra, a prijemni ispit će biti 21. Dan kasnije biće istaknuta preliminarna lista, a 24. septembra konačna. Upis primljenih kandidata biće 24. i 25. septembra.
Na informacionim tehnologijama nema mesta, a na informatici i tehnici u obrazovanju 9 (5 budžet, 4 samofinansiranje). Studijski program menadžment informacionih tehnologija ima samo jedno mesto za samofinanisiranje, kao i za informacione tehnologije – softversko inženjerstvo. Mesta, 26, ima na inženjerskom menadžmentu – samofinansiranje, a na mašinskom inženjerstvu 13 (5 budžet, 8 samofinansiranje). Za buduće brucoše ima mesta i na studijskom programu odevno inženjerstvu – 25 (od toga budžet 10, 15 samofinansiranje), 26 za buduće inženjere zaštite životne sredine (program sa Fakultetom tehničkih nauka Novi Sadu – 16 na budžetu, 10 samofinansiranje), a 16 mesta ima na industrijskom inženjerstvu u eksploataciji nafte i gasa – jedno na budžtetu i 15 na samofinansiranju.
M. Bečejac