NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Subvencije i rokovi za prijave

Nezaposleni koji splaniraju da pokrenu privatan biznisa za novoregistrovane delatnosti, mogu aplicirati za subvencije po programu za samozapošljavanje do 3. maja.

Republički javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje i javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, zaključeni su 22. aprila. Pokrajinski javni poziv za program samozapošljavanja aktuelan je do 3. maja ove godine. Za subvenciju u iznosu od 512.000 dinara mogu da apliciraju nezaposleni visokoškolaci za finansijsku podršku otvaranju advokatskih ili IT-kancelarija, lekarskih ordinacija, inženjerskih, arhitektonskih ili projektnih biroa i dr. Za sve ostale kategorije nezaposlenih predviđena je subvencija za samozapošljavanje od 325.000 dinara.

Poslodavci mogu da apliciraju za subvenciju po programu novog zapošljavanja. Do 3. maja 2019. oročena su dva konkursa: konkurs u okviru projekta „IPA 2013 – Podrška programu zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje“ po kome je predviđena subvencije u iznosu od 150.000 za poslodavce sa područja Grada Zrenjanina, a za poslodavce u opštinama Novi Bečej, Žitište, Nova Crnja i Sečanj u iznosu od 200.000 dinara, a drugi je pokrajinski konkurs koji podrazumeva subvenciju u iznosu od 182.500 dinara.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u jednokratnom iznosu odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, a subvencija se koristi za troškove zapošljavanja nezaposlenih, ili za uplatu poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze.

Poslodavcima iz privatnog sektora i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom namenjen je i Konkurs za program obuke za poznatog poslodavca, a podrazumeva finansijsku podršku za organizovanje obuka za nezaposlene. U program obuke mogu se uključiti nezaposleni iz kategorije teže zapošljivih, a konkurs je otvoren do utroška sredstava a najduže do 3. juna.

Svi ostali javni pozivi/konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje aktuelni su do 29. novembra ove godine, dok je rok važenja konkursa za programe podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom do 31. decembra. Konkursi objavljeni su na oglasnoj tabli i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Informacije o programima mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs