NAJBOLJI STUDENTI MEDICINE DOBIJAJU SPECIJALIZACIJU U ZRENJANINSKOJ BOLNICI

Imaće ko da nas leči

Opšta bolnica „Đorđe Joanović” je ojačala kadrovsku strukturu. Najbolji diplomci medicinskih fakulteta u Srbiji, njih 11, dobilo je zaposlenja putem projekta Ministarstva zdravlja.
Angažovani su: Sonja Adamović, Vanja Kukić, Ikonija Karalić, Sanja Popin, Marija Zdravković, Milan Lemez, Tijana Plavšić, Zorana Milić, Marija Vasin, Igor Bajević i Jelena Mišić. Oblasti specijalizacije za koje su se mladi doktori prijavili su anestezija, dermatovenerologija, fizikalna medicina, ginekologija, interna medicina, oftalmologija, otorinolaringologija, pedijatrija, radiologija i nuklearna medicina.
Zrenjaninka Ikonija Karalić je, od svih pomenutih, jedina doktorka koja najduže radi u ovdašnjoj bolnici jer se ranije zaposlila. U međuvremenu je konkurisala i za projekat Ministarstva. Dermatovenerologiju je odabrala za specijalizaciju.
– Prvo sam radila u Urgentnom centru u prijemnotrijažnoj ambulanti, nakon čega sam prešla u kovid odeljenje. Od starijih kolega sam naučila dosta i to mi je mnogo značilo jer sam odmah posle pripravničkog staža došla da radim ovde. Sva iskustva su do sada pozitivna. Nadam se da će moje kolege deliti isto mišljenje – kazala je dr Karalić.
Jedan od dvojice mladih doktora koji spada u najbolje diplomce koji su dobili posao je Igor Bajević iz Lukićeva. Za svoju specijalizaciju izabrao je oblast otorinolaringologije.

– Svakako mi znači potpisivanje ugovora. To je velika šansa za mene. Ubrzo po završetku fakulteta sam dobio posao, a nisam se nadao tome. Smatram da smo sve moje kolege i ja zadovoljni. Verujem da ovi projekti utiču na to da mladi lekari ostanu i rade u Srbiji, jer moje kolege sve ređe napuštaju državu – naglasio je dr Bajević.
Mlada lekarka koja je za svoju oblast specijalizacije izabrala oblast interne medicine je Tijana Plavšić.
– Mnogo mi znači dobijanje posla, pogotovo što imam šansu za specijalizaciju i da se dalje usavršavam. Mislim da ovo utiče na ostajanje kolega u državi, da ne odlaze u inostranstvo. Prethodnih godina to je bilo prisutno u mnogo većem broju – istakla je dr Plavšić.
Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice „Đorđe Joanović”, dr Igor Kitaresku, rekao je da je posebna čast što su najbolji studenti izabrali ovu bolnicu kao mesto gde će raditi.
– Ovim zapošljavanjem je kadrovski plan zrenjaninske bolnice povećan. Biće im omogućeno da dobiju stalno zaposlenje nakon šest meseci i da time praktično dobiju odgovarajuće specijalizacije – istakao je dr Kitaresku. On je naveo i da se intenzivno i konstantno radi na školovanju i usavršavanju postojećeg kadra.
– U aprilu mesecu planiramo da damo 10 specijalizacija iz različitih oblasti. Istovremeno se polako popunjavaju mesta za najdeficitarnije grane, tako da je jedan lekar završio specijalizaciju iz anesteziologije u januru, u aprilu jedan lekar završava subspecijalizaciju iz kardiologije, dva lekara krajem ove i početkom naredne godine okončavaju specijalizaciju iz opšte hirurgije – istakao je dr Kitaresku.
Mladi doktori će prevashodno raditi u prijemno-trijažnoj ambulanti Urgentnog centra, a kasnije će preći i na druga odeljenja.
– Svi mladi lekari koji počinju sa poslom prolaze kroz moju ambulantu. Povećan broj doktora znači mnogo lakše organizovanje moje službe. Rad će biti mnogo bolji, ne samo ove ambulante nego i ostalih odeljenja koja na neki način pokrivamo, tj. dopunjujemo našim doktorima. Drago mi je što su uvideli da ovde mogu da se profesionalno ostvare i što svoj budući rad vide u našoj bolnici. Svi ti mladi lekari dobijaju veliko znanje i iskustvo za neki dalji rad, na nekom drugom odeljenju koje je njihova želja i ambicija za buduće usavršavanje – rekla je dr Danijela Rackov, specijalista urgentne medicine.

M. Solarov

  • U BOLNICI VIŠE OD 200 LEKARA
    Direktor bolnice dr Kitaresku je istakao da je promenom kadrovskog plana, u poslednjih godinu i po dana, broj lekara povećan za 19 (sa 187 na 206), a medicinskih sestara i tehničara za 25. – Povećanje broja zaposlenih je od izuzetnog značaja za bolnicu ove veličine, kako bi mogla neometano da funkcioniše.