NAREDBA GRADSKOG ŠTABA: Оtkazuju se manifestacije, zabranjuju okupljanja, obavezno nošenje maski…

Na osnovu člana 41. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, Gradski štab za vanredne situacije grada Zrenjanina na 33. telefonskoj sednici održanoj 14.07.2020. godine, doneo je sledeću

N A R E D B U

 1. Do daljnjeg se odlažu sve javne manifestacije, skupovi i proslave na teritoriji Grada Zrenjanina.
  2. Naređuje se upotreba zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima, sa održavanjem fizičke distance od minimum 1,5 m, na teritoriji Grada Zrenjanina.
  3. Za sprovođenje tačke 2. ove naredbe zadužuju se vlasnici/korisnici zatvorenih prostora.
  4. Zabranjuje se okupljanje u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ukoliko nije moguće obezbediti fizičku distancu od minimum 1,5 m, uz propisane mere lične zaštite.
  5. Za sprovođenje tačke 4. ove naredbe zadužuju se vlasnici/korisnici prostora.
  6. Naređuje se privrednim subjetima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da težište delatnosti preusmere na otvoreni prostor, odnosno baštu, uz primenu propisanih mera zaštite.
  7. Za sprovođenje tačke 6. ove naredbe zadužuju se privredni subjeti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.
  8. Naređuje se Javnom preduzeću „Gradska stambena agencija“ Zrenjanin da korišćenje kupališta „Peskara“ i “Tisa” organizuje na način kojim se obezbeđuje bezbednost korisnika, a koje podrazumeva ograničen broj ljudi i poštovanje mera zaštite.
  9. Naređuje se Javnoj ustanovi „Sportski objekti“ Zrenjanin da na otvorenom i zatvorenom bazenu organizuje rad uz ograničenje broja posetilaca i primenu propisanih mera zaštite u cilju bezbednosti korisnika bazena.
  10. Naređuje se korišćenje zaštitnih maski, kao i održavanje fizičke distance od minimum 1,5 m prilikom korišćenja parkova, dečjih i rekreacionih igrališta.
  11. Naređuje se javnom gradskom prevozniku „Net Bus“ doo Zrenjanin da ne dozvoli ulaz u vozila javnog prevoza osobama koje ne koriste zaštitne maske.
  12. Naređuje se pojačan rad svih javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća, naročito u pogledu pranja i dezinfekcije javnih površina u cilju obezbeđivanja zdravstvene bezbednosti građana Grada Zrenjanina.
  13. Naređuje se merenje telesne temperature prilikom ulaska u objekte javne namene, kao i postavljanje sredstava za dezinfekciju ruku i dezobarijera ispred ulaza u objekte javne namene.
  14. Naređuje se Gradskoj upravi Grada Zrenjanina da organizuje rad tako da nadležna odeljenja vrše nadzor nad primenom mera iz ove naredbe.
  15. Naredba stupa na snagu danom donošenja, tj. Od 14. 07. 2020. godine