NASTAVAK AKTIVNOSTI U PROJEKTU ZA RAZVOJ CIKLOTURIZMA U SRBIJI I RUMUNIJI: Nove biciklističke staze, informativni sajt i mobilna aplikacija

tour de banat 2

Četiri biciklističke rute – Žomboljski izlet, kružni put Žombolj-Kikinda-Nova Crnja, kružni put Žombolj-Nova Crnja-Jaša Tomić kao i Žombolj-Temišvar predstavljene su na sastanku u okviru projekta „Tour de Banat“, koji je održan 28. novembra u Žombolju.

Ovo je bio prvi sastanak Ciklo grupe koja će kreirati prekograničnu mrežu turističkih subjekata, a njen zadatak će takođe biti i da uspostavi Platformu za razvoj cikloturizma u regionu. Među članovima Ciklo grupe bili su predstavnici Biciklističkog saveza Srbije, a sastanku su prisustvovali i članovi projektnog tima.

tour de banat sastanak 2

Pomenute četiri biciklističke rute i turistički potencijali koji se nalaze u okviru njih biće prikazani na interaktivnom veb portalu www.tourdebanat.com, kao i na mobilnoj aplikaciji koja se priprema kao deo projekta, navedeno je na sastanku. Time bi se svim biciklistima koji nameravaju da posete ovaj region obezbedile sve neophodne informacije.

Tour de Banat“ bi trebalo da doprinese razvoju cikloturizma u pograničnom regionu Srbije i Rumunije, ali i da pozicionira ovaj deo Banata na evropsku mapu biciklističkih koridora Eurovelo, podsetili su učesnici sastanka. Cikloturizam je danas veoma popularna grana turizma u Evropi, a mreža Eurovelo trenutnu ima 45.000 kilometara staza širom kontinenta.

Projekat za razvoj cikloturizma u Srbiji i Rumuniji „Tour de Banat“ počeo je u julu ove godine i trajaće do oktobra 2018. Opština Nova Crnja biće nosilac projekta, a partneri će biti rumunska opština Žombolj i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj. Projekat je finansiran od strane Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, a ukupna vrednost je 535.933 evra. Ovaj program finansira Evropska unija u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), a sufinansiraju ga i države učesnice programa.

M.M.