NIKOLINA ŠERFEZE O NEDOUMICAMA KOJE MUČE GRAĐANE I O POREZU NA IMOVINU ZA 2022.

Bez značajnijih uvećanja

Krajem prošle godine utvrđene su prosečne cene kvadrata u Zrenjaninu, na osnovu kojih se određuje visina poreza na imovinu za 2022. godinu. Kvadratni metar zemljišta, stanova i kuća neznatno je poskupeo. Sa druge strane, odluke o zonama, stopama i amortizaciji, koje utiču na utvrđivanje pomenutog poreza, nisu menjane, objašnjava Nikolina Šerfeze, šefica Odseka za lokalnu poresku administraciju Gradske uprave.
Prema njenim rečima, u poređenju sa prethodnom godinom nema većih odstupanja, te neće biti ni značajnijih povećanja niti smanjenja poreza u 2022.
Šerfeze podseća da je predviđeno ukupno pet zona za oporezivanje, od čega prve tri obuhvataju teritoriju grada, četvrtu čine obližnja sela koja su bolje povezane sa gradom, dok su u petoj zoni udaljenija naselja.

PROCVAT STANOGRADNЈE VAŽAN FAKTOR
Naša sagovornica objašnjava da se porez na imovinu utvrđuje tako što se površina objekta pomnoži sa cenom kvadrata. Iznos se zatim naknadno umanjuje za 0,8 odsto godišnje, do maksimalnog smanjenja od 40 odsto.
Prema njenim rečima, budući da su uglavnom u prodaji novi stanovi i stare kuće, već godinama je prosečna cena kvadratnog metra stana značajno viša od kuća.
– Nastavljen je trend zidanja, samim tim i prometa novih stanova, a takođe i poljoprivrednog zemljišta. Do najznačajnijeg skoka cena došlo je kod stanova u prvoj zoni, ali je rast za 10 odsto manji nego prethodne godine – ističe Nikolina Šerfeze.
Dalje objašnjava da se za fizička lica porez utvrđuje rešenjem za svaku kalendarsku godinu i da dospeva 15. februara, maja, avgusta i novembra. Do dobijanja rešenja za tekuću godinu, porez se plaća prema poslednjoj kvartalnoj obavezi. Odsek za lokalnu poresku administraciju pre dospeća svakog kvartala štampa naloge za uplatu na kojima se nalazi ukupan dug na taj dan.
– Napominjem da poreska obaveza nastaje rešenjem, a ne uručenjem naloga za uplatu (uplatnice). Nalog se šalje samo kao podsetnik. Zakon ne prospisuje njegovo obavezno dostavljanje. Izvestan broj obveznika smatra da, ako nije dobio uplatnicu, ne mora ni da plati. Do problema dolazi i prilikom uručenja, pošto značajan broj kuća nema istaknut broj. Dodatne poteškoće stvara i promena kućnih brojeva, kao i domovi sa oznakom bb – ističe šefica Odseka lokalne poreske administracije.

POREZ I NA NELEGALIZOVANE OBJEKTE
Naglašava da je u protekloj godini oko 6.000 rešenja poslato putem E- uprave i da ih sve više građana dobija na ovaj način. Šerfeze navodi da poreski obveznik koji stanuje u svojoj nepokretnosti ima pravo na poreski kredit, odnosno umanjenje utvrđenog poreza za 50 odsto. Objasnila je i da se dokaz o stanovanju jedino može pribaviti uvidom u evidenciju MUP-a.
Šerfeze je predočila i da se od 1. januara 2020. kod notara popunjavaju prijave za sve promete koji se bave nepokretnostima. On ih potom službeno dostavlja u elektronskom obliku. Za sve izmene vlasništva koje nisu nastale pred javnim beležnikom, kao i one pre navedenog perioda, obveznici moraju podneti popunjenu poresku prijavu. Takođe imaju zadatak da poreskom organu prijave i promenu adrese.
– Najčešći problemi nastaju kada je porez godinama plaćao novi vlasnik na ime prethodnog i zatim prodao tu nepokretnost. Javni beležnik dostavlja prijavu npr. na kupca, ali poreski organ ne vidi na koga treba da je zatvori, te dolazi do duplog oporezivanja. Napominjem da se porez plaća i na nepokretnosti koje nisu legalizovane, kao i na spratove i potkrovlja.
U izvesnom broju slučajeva nelegalni objekti nisu bili prijavljeni ili su bili samo delimično, te sada, prilikom legalizacije, poreski organ oporezuje ukupnu kvadraturu. To stvara određene nejasnoće kod građana – ističe Šerfeze.
Naša sagovornica ima utisak da u velikom broju slučajeva ljudima nije jasno da se porez utvrđuje rešenjem za sve nepokretnosti koje imaju na teritoriji Grada. Takođe nisu uvek upoznati sa time da se i zaduženja i uplate rasknjižavaju po obvezniku, odnosno po njegovom pozivu na broj, a ne po kućama, stanovima, njivama.
– Izvestan broj redovnih platiša nastavlja da izmiruje porez i za pokojnika od koga znaju da su ga nasledili. Kada dobiju rešenje na svoje ime ili tek nalog za uplatu, dođu da im pojasnimo kako bi podneli zahteve za preknjiženja – objašnjava Šerfeze.

Miroslava Mabaški